Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2007

De liberalen trekken ten strijde

Planet Internet komt af en toe met een nieuwtje dat absoluut niet af is. Zoals nu bijvoorbeeld. De kop was veel belovend: VVD begint aktie tegen files. Dus klik ik om het berichtje te lezen en zie dan slechts dit, In de strijd tegen files kiest de VVD voor een frontale aanval op minister Camiel Eurlings van Verkeer. Meer niet. Het bracht mij verbazing en een ongelovelijke lachbui.

VVDers rijden massaal met hun auto,s naar hun werkplekken en terug. VVDers brengen doorgaans met de auto hun kinderen naar creshes en scholen en ook nog eens naar de clubjes. VVDers vinden het openbaar vervoer iets voor de zwakkeren in de samenleving. VVDers zijn niet zo gecharmeerd van kilometerheffingen en andere maatregelen. VVDers doen boodschappen per auto. VVDers zijn de grootste fileveroorzakers en die gaan de strijd met de files aan?

De afbeelding is een schilderij dat is gemaakt door Salvador Dali.

Advertentie

Read Full Post »

Over lijken gaan

Ehsan Jami en Loubna Berrada gaan hun commitee van ex-moslims op de elfde september officieel oprichten. Als een statement, om daarmee afstand te nemen van de aanslagen in de Verenigde Staten zes jaar geleden. Als Ehsan en Loubna denken dat de Islam als gemeenschap die aanslagen gepleegd hebben dan is er iets fundamenteels mis in hun bovenkamertjes. Door deze datum te kiezen, gemotiveerd door hun misplaatst schuldgevoel, is een ontzettend grove provocatie.

Ik heb er totaal geen moeite mee dat ex gelovigen van welke godsdienst of van welke ideologie dan ook clubjes oprichten voor gelijkgestemden. Het zal mij een zorg zijn. Waar ik wel moeite mee heb is de manier waarop Ehsan en Loubna dit doen. Daarbij heb ik grote twijfels over de werkelijke motieven die deze “ex-moslims” er mee hebben. Zij , tesamen met Mina Ahadi en Ayaan Hirshi Ali de frontsoldaten van Blonde Geert, Leon de Winter en Afshin Elian hebben bijbedoelingen.

De afbeelding is gemaakt door Angel Kershaw en het heet: 9/11 Lacrimosa (Day of weeping).

Read Full Post »

WARP

De Amerikanenhebben het internet uitgevonden maar de Japanners zijn er mee aan de haal gegaan. Dit is de strekking van een artikel vandaag in de  Washington Post  .Regeringsleiders zoals George Bush zijn nogal paranoia wat beteft het wereld wijde web. Zij hebben een rigide beleid als het gaat om het internet. Snelheidsbeperking en cencuur zijn de instrumenten die zij voorstaan. Want WARP snelheden betekent natuurlijk ook dat de burger nog veel sneller aan info kan komen en dat wordt dan heel lastig voor machthebbers om voor te blijven en,  indien gewenst, te kunnen cencureren.

De afbeelding is gemaakt door Ernst Montaut (1897-1936) en het stelt het Circuit Des Ardennes in Belgie voor. Waarbij de coureur Duray in z,n Dietrich met een gemiddelde snelheid van 65,8 mph z,n eerste overwinning behaalde in 1906.

Read Full Post »

De verbeelding op dinsdag

Vanmiddag moet Doggy weer naar het Academisch Medisch Centrum voor haar tweemaandelijkse Botuline injekties. Ze krijgt deze injekties betaald door haar Zorgverzekeraar of het AMC zelf. Dat wil nog wel eens veranderen. Deze behandeling met Botuline heeft ze om een totaal andere rede dan veel rijke dames hebben. Doggy heeft geen behoefte om er rimpeltjes mee weg te werken. Het camoefleren van de eerste tekenen van ouderdom in het gelaat is dus absoluut niet de motivatie. Het gaat haar alleen om de behandeling voor Blefarospasme , een invaliderende aandoening.

Het beeld dat ik zomaar ineens door dit gebeuren kreeg is dat Doggy en ik, om in het AMC te kunnen komen, we over de Hollandse Brug moeten, een brug met ouderdomsverschijnselen . Als we alle verhalen over het gevaar die aan deze ouderdomskwalen kleven heel serieus nemen dan is het een gok die we nemen om heelhuids over die brug te komen. Een brug, wanneer je dat op z,n Engels uitspreekt heeft ook iets te maken met gokken. Vandaar dat ik voor nu een gedicht heb gekozen van Harry Dalmey.

THREE WISE KINGS

Three wise Kings from the East on quest

Followed a Star to the West

But how wise could they be

If they came as a three

 

Now with four Kings I would be impressed.

 

De afbeelding is een schilderij van Claude Monet. Het stelt de Charring Cross Bridge over de Thames in London voor.

Read Full Post »

De droom van een samengaan 1

Je kunt niet kiezen voor een verenigd Europa zonder z,n historie te kennen. Een geschiedenis die zeer bloedig is verlopen. Een geschiedenis waarbij staten ontstonden en verdwenen in een tempo dat bijna niet bij te benen is. Tot nu toe heeft het nog niets op geleverd. In het Belgische Brussel staat een instituut dat heel veel geld kost. Een instituut dat bol staat van corruptie. Een instituut dat de schijn van democratie probeert hoog te houden maar gedomineerd wordt door Duitsland, Frankrijk en Engeland. Een instituut waarin de burgers, zodra ze hun mond open hebben gedaan het zwijgen wordt opgelegd. Europa is het continent van nationalisme, het continent van seperatisme. Het continent dat met moeite Spanje bijeen kan houden als staat. Waar het Belgie met steeds meer moeite als land kan behouden. Waarin het Verenigd Koninkrijk uiteen kan vallen. Het is het continent met de meest gruwelijke drama,s op de Balkan. Europa is het continent waarin de Turken heel veel culturele sporen hebben achtergelaten maar er nooit bij mogen horen.

Vandaag maar eens een geschiedenis van Servie. Verteld in  heldensagen en legenden . Het is een lang stuk, neem er maar de tijd voor als je wilt.

De illustratie is afkomstig van de bovenstaande link.

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

Op rusten rust tegenwoordig alleen nog het taboe. Religies zijn steeds minder bij machte om de mens aan zich te binden. Het joods-christelijke gebod dat we door te zweten en te zwoegen ons brood moeten verdienen heeft de overhand gekregen. Vreemd is dat niet omdat het uitgangspunt van de rustdag, de sjabat, ons is voorgelogen. De rustdag heeft niets te maken met het scheppingsverhaal dat, toen hij van gene zijde klaar was met de creatie van hemel en aarde, dag en nacht, de vissen, dieren en de mens, op de laatste dag op z,n krent ging zitten en vond dat het goed was. We mogen nu eenmaal in niets op Hem lijken. De werkelijke betekenis van de rustdag vinden we in het Theravada Boedhisme. Daarin heet de rustdag Uposatha. En de dag waarop deze dag valt is afhankelijk van de stand van de maan. Het valt dus op de volle maan en de halve manen die er tussen liggen. Dat is dus zo,n vier keer per maand. Binnen de Boedhistische stromingen wordt Uposatha gebruikt om uitleg en instrukties te geven aan de leken-volgelingen. Men gaat dan naar de tempels om te luisteren naar toespraken en predikingen. Dit principe is ook binnen de joodse, christelijke en islamitische religie het eigenlijke doel van de rustdag.

De rustdag heeft voor het menselijk welbevinden alleen het doel om het lichaam en de geest even te ontlasten.Opdat we even uit ons dagelijks ritme komen en kunnen bijtanken. Zwarte kousen, devote gezichten en volle kerken hebben plaats gemaakt voor volle supermarkten, volle boodschappentassen, vrijetijdskleding en danceparty,s.

De afbeelding is gemaakt in 1953 door Art Frahm en het heet: A fare loser.

Read Full Post »

Een koude oorlog in de woestijn

We laten ons foppen door het vrije Westen en de Islam. Door Wallstreet en de multinationals. Als we denken dat het conflikt in het Midden-Oosten begon als een ordinaire ruzie tussen “buren” dan zitten we er naast. De strijd in de woestijnen van de Negev en Sinai was het militaire treffen tussen Amerika en de USSR. Deze grootmachten hadden er alle belang bij om de lokale heethoofden nog eens extra op te stoken. Sinds de val van de muur, het uiteen vallen van het zogenaamde Oostblok is de werkelijkheid van de Koude Oorlog echt niet voorbij. Het is natuurlijk een aantal jaren goed gegaan. Maar doordat Amerika verzuimd heeft zijn “Westblok” uiteen te laten vallen is er uiteindelijk geen eind gekomen aan de machtsstrijd tussen wat over is gebleven van dat eens zo machtige USSR en Amerika. We zijn dus gefopt. En zo langzamerhand komen de eerste tekenen van een opleving van deze Koude Oorlog weer aan de oppervlakte. Een raketschild in Europa, een confrontatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland en dus nu de levering van  Russische militaire helicopters  in de woestijn in Darfur. Dat er op deze manier geen einde komt aan de alsmaar doorgaande genocide in dit deel van Sudan is voor de USA noch voor Rusland geen punt. Het gaat slechts om de wereldheerschappij.

De afbeelding is gemaakt door de Marokkaanse kunstenares Fatima Hassan El Farouj

Read Full Post »

Er komt een zeker moment

Er komt een zeker moment waarop mijn leven eindigd. Een moment waarop ik op mijn rug lig. Ik geloof stellig dat je dat  moment niet kunt uitstellen, dat het op een door “hogere machten” vastgestelt tijdstip zal plaatvinden. Niet gehinderd door een aantal door een interventiecardioloog aangebrachte stents in mijn kransslagaders, niet gehinderd door nog andere medische ingrepen of medikamenten dan ook. Dat zekere moment is onontkoombaar. Haast heb ik niet en dat geeft mij de tijd om te kunnen overpeinsen of ik begraven wil worden. Of dat ik gecremeerd wens te worden. Misschien zelfs mijn stoffelijk overschot beschikbaar stel aan de medische wetenschap. Zodat studenten de edele kunsten van het snijden kunnen oefenen om zodoende prima chirurgen te kunnen worden. Die overpeinzingen wens ik natuurlijk in vrijheid te kunnen verrichten. Zonder de bemoeienissen van de Israelische ultra orthodoxe minister  Ithzak Cohen. Want deze minister wil slechts begrafenissen toestaan en de rest verbieden. Op religieuze gronden. En daarbij haalt hij ook nog even de ovens van de vernietigingskampen bij. Het verbod op crematie moet volgens hem een eind maken aan de praktijken van mensen die de “Endlösung” opnieuw uitvoeren.

De afbeelding is een schilderij van Franz Von Lenbach en het heet: Ein Hirtenknabe.

Read Full Post »

Achter de geraniums is voldoende vertier

Soms geloof ik mijn eigen oren niet. Zoals tijdens het journaal op Nederland èèn van acht uur vanavond. Ik hoorde de naam Bussemaker en iets over bezuinigen op de kosten van de AWBZ. Ineens was ik èèn en al oor. Die Jet Bussemaker, staatssecretaris van het ministerie van Volsgezondheid, Welzijn en Sport is voornemens de ouden van dagen en gehandikapten tal van dingetjes af te nemen. Zoals de uitstapjes met begeleiding en hulpdingetjes in het dagelijks huishouden. Het kost te veel en het zijn “luxe” dingen. Er moet geld overblijven om oorlogen te kunnen blijven voeren, nu en in de toekomst. Dat noopt tot prioriteiten stellen natuurlijk. Dus kunnen die luxe dingetjes wel geschrapt worden. Bejaarden en gehandikapten kosten al een behoorlijke smak geld.

Wat ik zo langzamerhand niet meer snap is dat een politieke partij die z,n wortels heeft zitten in de arbeiderswereld en dus solidair zou mogen zijn met de zwakken in de samenleving tot dit soort politiek kan vervallen. Wat beweegt zo,n vrouw als Jet om dit voor te stellen? Hoe kan zo iemand zich socialist wanen? En wat ik niet snap is dat Jan Peter en Andre er mee in kunnen stemmen. Dat dit voorstel zeker als voornemen in de miljoenennota terecht komt op Prinsjesdag. Dat zij zich beschaafd noemen.

Is er een menswaardig bestaan mogelijk als je gebrekkig en oud bent zonder enige hulp bij een beetje verlichting? Zonder recht op een uitstapje? Is een menswaardig bestaan mogelijk wanneer je alleen je vertier nog mag vinden achter je pot met een geranium voor het raam?

De afbeelding is gemaakt door Dorothy A Hoffman.

Read Full Post »

Is hij een zuurpruim of anti-SP?

Harry Van Bommel zei tussen een paar hapjes tijdens een lunch op de Nederlandse Ambassade in Amman tegen een mederkster gezegd dat hij haar “adembenemend mooi” vond. Harry mag zo iets vinden natuurlijk maar absoluut niet zeggen. Een complimentje maken kan opgevat worden als een sexistische opmerking. Daar kan natuurlijk iets waars in schuilen. Klachten over dit soort ongewenst gedrag zou in eerste instantie natuurlijk vertrouwelijk behandeld moeten worden. Dat is niet gebeurd. Dat lag misschien niet aan het “slachtoffer”, een vrouw van Jordanese nationaliteit. Ik neem maar even aan dat deze vrouw er niet mee te koop ging lopen. Het is naar mijn mening een voorbeeld van schandalig CDA gedrag. Het was de dierenarts Henk Jan Ormel die in zijn funktie als voorzitter van de vaste kamercommissie voor Buitenlandse zaken en lid van de Tweede Kamer fractie van het CDA met dit “nieuws” naar buiten trad. Naar het rechtse en dus anti-SP zijnde weekblad Elsevier.

Harry Van Bommel heeft z,n excusses gemaakt aan de vrouw en deze zijn aangenomen. Nu nog de beantwoording van de vraag aan Henk Jan Ormel: bent U nu een zuurpruim of gewoon anti SP?

De afbeelding is het werk van Ronda Turk.

Read Full Post »

Older Posts »