Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 19 augustus 2007

Science fiction, planten en het broeikaseffekt

Wat heeft science fiction, planten en het broeikaseffekt met elkaar te maken? Nog beter gezegd, wat heeft science fiction, horror, planten en het broeikaseffekt met elkaar te maken? Science fiction zijn door mensen verzonnen toekomstverhalen. Het broeikaseffekt hoort zeker bij de toekomst. En horror zal daar een logies gevog van zijn. Dan blijft het op het eerste gezicht een raadsel wat die planten er mee te maken hebben. Planten hebben verschillende eigenschappen. Zo kunnen ze dienen om dieren en mensen van voedsel en medicijnen te voorzien. Goede eigenschappen dus. Ook hebben ze vaak een goede invloed op de luchtkwaliteit. Maar het kan natuurlijk ook minder prettig. Sommige planten hebben de eigenschap toxies te zijn, giftig dus voor de dieren en mensen. Zoals het  Jacobskruiskruid  dat door menselijk toedoen hier in dit land is gekomen en zich tot groot verdriet van de paardenliefhebbers zich aan het verspreiden is. Nu is er een plantesoort die  Ambrosia  heet bijgekomen. De pollen van deze plant veroorzaakt hooikoorts en deze plant behoort tot èèn van de belangrijkste veroorzakers van deze niet zo prettige aandoening. Door het broeikaseffekt, warmer weer en zo heeft het de ideale omstandigheden om zich razendsnel uit te breiden.  De planten behoren niet meer tot de science fictionachtige horror verhalen die we kennen uit boeken en films die de mens bedreigen. Het begint werkelijkheid te worden.

Advertentie

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

Religie kent, net zo als politieke ideologieën, een systeem om een samenleving leefbaar te maken. Sterker nog, politieke ideologieën hebben die sociale systemen gebaseerd op het religieus systeem waarbinnen het zich manifesteerd. Zo is de sociale wetgeving in de Westerse landen gebaseerd op naastenliefde. Het komt voort uit de regel: Je zult jouw naaste liefhebben als jezelf, een regel uit het voornaamste religieuze boek van het jodendom, de Tenach. In deze “moderne” tijden nu, een tijd waarin Religie zwaar onder druk staat blijkt de naastenliefde deels een verplichting te worden en deels te verdwijnen. In de sociale wetgeving op het gebied van Bijstand en Zorg proberen de landelijke en lokale overheid de verantwoordelijkheid die ze ten opzichte van deze twee zaken hebben van zich af te schuiven en bij anderen te leggen. En, zoals dat meestal gaat zijn de zwaksten in deze samenleving daar de dupe van. Neem nu maar eens onze medemens die èèn of meer functiebeperkingen hebben. Daar zitten velen tussen die afhankelijk zijn van de Bijstand en de zorg die de WMO zou moeten bieden. De uitvoering van de WMO wordt zoveel mogelijk beperkt door een “dwingend” beroep op de mantelzorg. Het is als het ware afhankelijk van de gratis en individuele “naastenliefde“van mantelzorgers. En dan gebeurt het, de Overheden gaan de mensen met functiebeperkingen en hun mantelzorgers straffen zoals het hier te lezen staat. Joods- Christelijke en Islamitische waarden zijn natuurlijk lang niet altijd gewenst. Maar sommige onderdelen ervan zijn essentieel voor welke maatschappij dan ook. Als juist die waarden worden benaderd op de manier zoals beschreven is het sociale element failliet verklaard en is de samenleving voor hen die afhankelijk zijn samen met hun weldoeners een hel geworden.

De afbeelding is van Riva Lehrer en de begeleidende tekst die er bij staat is van de dichter Neil Marcus :

“Disability is not a ‘brave struggle’ or ‘courage in the face of adversity’… disability is an art. It’s an ingenious way to live.”

Read Full Post »