Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 26 augustus 2007

Leibele,s kerken op zondag

Op rusten rust tegenwoordig alleen nog het taboe. Religies zijn steeds minder bij machte om de mens aan zich te binden. Het joods-christelijke gebod dat we door te zweten en te zwoegen ons brood moeten verdienen heeft de overhand gekregen. Vreemd is dat niet omdat het uitgangspunt van de rustdag, de sjabat, ons is voorgelogen. De rustdag heeft niets te maken met het scheppingsverhaal dat, toen hij van gene zijde klaar was met de creatie van hemel en aarde, dag en nacht, de vissen, dieren en de mens, op de laatste dag op z,n krent ging zitten en vond dat het goed was. We mogen nu eenmaal in niets op Hem lijken. De werkelijke betekenis van de rustdag vinden we in het Theravada Boedhisme. Daarin heet de rustdag Uposatha. En de dag waarop deze dag valt is afhankelijk van de stand van de maan. Het valt dus op de volle maan en de halve manen die er tussen liggen. Dat is dus zo,n vier keer per maand. Binnen de Boedhistische stromingen wordt Uposatha gebruikt om uitleg en instrukties te geven aan de leken-volgelingen. Men gaat dan naar de tempels om te luisteren naar toespraken en predikingen. Dit principe is ook binnen de joodse, christelijke en islamitische religie het eigenlijke doel van de rustdag.

De rustdag heeft voor het menselijk welbevinden alleen het doel om het lichaam en de geest even te ontlasten.Opdat we even uit ons dagelijks ritme komen en kunnen bijtanken. Zwarte kousen, devote gezichten en volle kerken hebben plaats gemaakt voor volle supermarkten, volle boodschappentassen, vrijetijdskleding en danceparty,s.

De afbeelding is gemaakt in 1953 door Art Frahm en het heet: A fare loser.

Read Full Post »