Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2007

Het gele koffertje van Deetman

Toen de voormalige minister van Onderwijs, Wim Deetman, de onderwijswet had veranderd en hij zijn Basisschool introduceerde deed hij dat door alle betrokken leerlingen als cadeau een plastic geel koffertje te schenken. Het zat vol cadmium. Een excuus is er nooit gemaakt. Als er grote branden zijn komen er nooit gevaarlijke stoffen vrij. Overheden nemen het doorgaans niet zo nauw met de volksgezondheid. Nu er in speelgoed uit China giftige stoffen zitten komt er een beetje beweging. De matrassen voor een beter bed heeft de boel nog iets wakkerder gekregen. De uit China komende containers met Chineze produkten worden, om ongedierte te voorkomen, vergast. In niet toegestane grote consentraties. Het is alleen China die de gebeten hond is. Of toch niet?

De grote multinationals verdienen behoorlijk aan een land als China. Als er al lonen betaalt worden zijn die behoorlijk laag. Dat drukt de kostprijs behoorlijk voor ondernemingen zoals Philips. Het vult hun zakken behoorlijk. Dat wij vervolgens van die goedkopere produktiekosten profiteren als consumenten moeten we maar afwachten. In termen van onze gezondheid en die van het milleu betalen we in ieder geval een hoge prijs. En als je het mij vraagt een te hoge prijs. Want alhoewel er in Wales weer kolenmijnen in gebruik worden genomen ten behoeve van de explosiefe groei van de Chinese energiebehoefte en dus weer geld in het laatje brengt betekent het wel de doodsteek voor het milleu. En versterkt het de macht van een staat die nog steeds Tibet bezet houdt en aan die bezetting absoluut geen einde aan wil maken. Het gele koffertje van Deetman was giftig, maar niet zo giftig als de nieuwste economische wereldmacht China.

De afbeelding is een schilderij van  Tim Peterson  en het heet: Chinatown, Los Angeles.

Read Full Post »

De verbeelding op dinsdag

Ik heb iets met mensen die muziek maken op straat. Als kind werd ik geboeid door een “nikkelen Nelis” , je weet wel, zo,n man met een trommel op z,n rug en een hoop toeters en bellen bij zich, die op een zondagmiddag bij ons door de straat trok. Mijn vader sprak er schande van maar ik vond het grappig. Straatmusikanten hadden iets apart en ze straalden vrijheid uit. Jaren later, toen ik werkzaam was in de muziek-industrie, begreep ik de waarde die straatmusikanten kunnen hebben. Er zit verdomd veel  talent  tussen. Je kunt dat niet ontdekken natuurlijk door die minachtende houding van mijn vader voor deze artiesten aan te nemen. Je zult ze ook niet ontdekken door ze op de manier van Idols te zoeken. Je moet dus gewoon de wereldsteden langs en gewoon luisteren.

De Rotterdamse afdeling van de PVDA heeft bij voorbaat al iets tegen straatmusikanten. Eigenlijk willen ze deze artiesten kwijt. Dat gaat echter niet zo gemakkelijk natuurlijk en daarom hebben ze het volgende voorstel: Laat ze auditie doen a la Idols en verstrek aan degene die winnen een vergunning. Ik ben bang dat je dan echt “het morgenrood ” uit je hoofd moet leren, dat je de tekst van de Internationale foutloos moet kunnen opdreunen. Nee, laat de straatmusikant gewoon de straatmusikant zijn. Met z,n gitaar of viool of fluit.

THE FIDDLER OF DOONEY

When I play on my fiddle in Dooney,
Folk dance like a wave of the sea;
My cousin is priest in Kilvarnet,
My brother in Moharabuiee.

I passed my brother and cousin:
They read in their books of prayer;
I read in my book of songs
I bought at the Sligo fair.

When we come at the end of time,
To Peter sitting in state,
He will smile on the three old spirits,
But call me first through the gate;

For the good are always the merry,
Save by an evil chance,
And the merry love the fiddle
And the merry love to dance:

And when the folk there spy me,
They will all come up to me,
With ‘Here is the fiddler of Dooney!’
And dance like a wave of the sea.

 

Het gedicht is geschreven door William Butler Yeats (1865-1939). De afbeelding is gemaakt door Kerry Rodriguez en het heet: Fiddler.

Read Full Post »

Zal ik je een geheimpje verklappen?

Als er geen wet was op de openbaarheid van bestuur dan zouden we aangewezen zijn op iemand die ons de bovenstaande vraag zou stellen. En stel nu eens dat wij als brave burgers helemaal niet nieuwsgierig zijn. Dan zou ons leven zo simpel zijn. En zouden we een grenzeloos vertrouwen hebben dat onze regering heel goed op onze veiligheid zou letten. We zouden in de veronderstelling verkeren dat een ernstige digitale verlamming van ons land zal slechts een fictie blijven, dat onze bestuurders wel een noodscenario klaar zouden  hebben liggen om het ergste te voorkomen. Dat onze gezondheid gewaarborgd zal blijven wanneer er zeer ernstige besmettingen zouden plaats vinden door onze veestapel. Dat terroristen hier niets zouden kunnen beginnen. Dat overstromingen nooit meer zo ernstig zouden zijn als tijdens de resente overstromingen in 1953 en die op 14 januari in het Amsterdamse Tuindorp Oostzaan. We zouden niets weten over een afsluitdijk die een metertje te laag is.

De afbeelding is geschilderd door Sharon Brown en het heet: flood.

Read Full Post »

Als het maar helpt

Als je mensen weer aan een baan wilt helpen vanuit een uitkerings-afhankelijk bestaan heb je instrumenten nodig. Instrumenten die soms afwijken van wat doorgaans als normaal en gangbaar wordt beschouwd. De industrie die zich bezig houd met mensen weer aan het werk te helpen, het UWV dus met tal van reintergratie bedrijfjes hebben naast de gewone groep werklozen een groep mensen gekregen die eigenlijk helemaal niet geschikt zijn voor een baan. Denk maar eens aan die grote groepen plotsklaps weer goedgekeurde ex-WAOers. En hen die niet eens de kans hebben gekregen om uberhaupt in de WAO terecht te zijn gekomen. Een groep die door een Christelijke ex-vakbondsman gewoon moeten werken. De normaal geaccepteerde instrumenten om deze mensen aan het werk te helpen werken niet. Deels doordat ze niet toepasbaar zijn en deels omdat werkgevers deze groep mensen helemaal niet willen opnemen in hun salaris administratie. Toch moet het UWV verplicht zich blijven inspannen om deze groep uit een uitkering te houden en wel aan het werk te krijgen. Een opgave die even onmogelijk is als dat het voor een echte arts onmogelijk is om deze mensen uit de WAO te flikkeren met behoud van droge ogen. Het UWV moet dus grijpen naar andere middelen. En daar zitten dan middelen tussen die als “zweverig” te boek staan. Zoals door middel van spirituele zaken zoals de Tarot. Dat is schande volgens de SP, het CDA en de Christen Unie. Mensen met zingeving bezig houden vinden ze prima, maar niet van subsidiegeld. Wat ik me dan afvraag is waarom deze partijen het dan wel zinvol vinden om een groep niet bemiddelbare mensen aan te bieden aan de organisaties die deze mensen niet aan een baan kunnen helpen.

De afgebeelde Tarotkaart stelt de opgehangen man* voor .

* THE HANGED MAN

Synopsis
A sacrifice must be made in order to gain something of great value. General Description
The Hanged Man, superficially seen, primarily means that we are stuck and in a dilemma. However, with more thorough consideration we can see that in the external immobility there is a forced repose, as well as the necessity and opportunity to achieve a transformed view of the world and change one’s life. The passivity to which we are condemned in such phases is at best illustrated with the image of an illness, which is often actually indicated by this card. C. G. Jung says of the experience that the Hanged Man expresses: “To hang can ( … ) even be a positively seen ‘hanging on’, which on the one hand means apparently insurmountable difficulties, yet on the other hand presents that unique situation that requires the greatest effort, and therefore calls the entire person into action.

Read Full Post »

Laat het kerkklokje maar luiden

Zo rond vijf uur in de vroege morgen komt het leven weer op gang en is het weer gedaan met de rust. Een rust die doorgaans maar zo,n vier uurtjes duurt. De mensen staan weer op en beginnen meteen lawaai te maken. Gehoest, gekuch en gestamp op menige vloer. Radio,s beginnen weer geluid te produceren en honden beginnen weer te blaffen. Hanen kraaien. En dan begint het meest irritante lawaai, startende auto,s, het geluid van hun banden over het wegdek en oorverdovende oerwouddreunen die veel automobilisten doof en wakker moeten houden.Vliegtuigen die weer mogen starten en landen. Het is het dagelijks geluid dat ook door de bewoners rondom de Heilige Margarita Mariakerk wordt geproduceerd. Dat vinden ze absoluut niet erg, maar een kerkklok die iedere morgen eventjes kleppert vinden ze te erg. Nu is het, ondanks dat de kerkklok stil hangt en geen geluid meer laat horen , er niet minder stil geworden. De mensen in de buurt staan nog steeds lawaaierig op. Ze laten nog steeds de blaffende honden uit. Ze hebben het geluid van hun radio,s en televisies nog steeds te hard aan.  Ze starten en rijden nog steeds met hun auto,s en motoren en brommers. En ze zetten nog steeds een te grote mond op. Ze moesten zich schamen.

de afbeelding is gemaakt door Eleanor Simpson (digital art) en het heet: Threatening traffic.

Read Full Post »

Science fiction, planten en het broeikaseffekt

Wat heeft science fiction, planten en het broeikaseffekt met elkaar te maken? Nog beter gezegd, wat heeft science fiction, horror, planten en het broeikaseffekt met elkaar te maken? Science fiction zijn door mensen verzonnen toekomstverhalen. Het broeikaseffekt hoort zeker bij de toekomst. En horror zal daar een logies gevog van zijn. Dan blijft het op het eerste gezicht een raadsel wat die planten er mee te maken hebben. Planten hebben verschillende eigenschappen. Zo kunnen ze dienen om dieren en mensen van voedsel en medicijnen te voorzien. Goede eigenschappen dus. Ook hebben ze vaak een goede invloed op de luchtkwaliteit. Maar het kan natuurlijk ook minder prettig. Sommige planten hebben de eigenschap toxies te zijn, giftig dus voor de dieren en mensen. Zoals het  Jacobskruiskruid  dat door menselijk toedoen hier in dit land is gekomen en zich tot groot verdriet van de paardenliefhebbers zich aan het verspreiden is. Nu is er een plantesoort die  Ambrosia  heet bijgekomen. De pollen van deze plant veroorzaakt hooikoorts en deze plant behoort tot èèn van de belangrijkste veroorzakers van deze niet zo prettige aandoening. Door het broeikaseffekt, warmer weer en zo heeft het de ideale omstandigheden om zich razendsnel uit te breiden.  De planten behoren niet meer tot de science fictionachtige horror verhalen die we kennen uit boeken en films die de mens bedreigen. Het begint werkelijkheid te worden.

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

Religie kent, net zo als politieke ideologieën, een systeem om een samenleving leefbaar te maken. Sterker nog, politieke ideologieën hebben die sociale systemen gebaseerd op het religieus systeem waarbinnen het zich manifesteerd. Zo is de sociale wetgeving in de Westerse landen gebaseerd op naastenliefde. Het komt voort uit de regel: Je zult jouw naaste liefhebben als jezelf, een regel uit het voornaamste religieuze boek van het jodendom, de Tenach. In deze “moderne” tijden nu, een tijd waarin Religie zwaar onder druk staat blijkt de naastenliefde deels een verplichting te worden en deels te verdwijnen. In de sociale wetgeving op het gebied van Bijstand en Zorg proberen de landelijke en lokale overheid de verantwoordelijkheid die ze ten opzichte van deze twee zaken hebben van zich af te schuiven en bij anderen te leggen. En, zoals dat meestal gaat zijn de zwaksten in deze samenleving daar de dupe van. Neem nu maar eens onze medemens die èèn of meer functiebeperkingen hebben. Daar zitten velen tussen die afhankelijk zijn van de Bijstand en de zorg die de WMO zou moeten bieden. De uitvoering van de WMO wordt zoveel mogelijk beperkt door een “dwingend” beroep op de mantelzorg. Het is als het ware afhankelijk van de gratis en individuele “naastenliefde“van mantelzorgers. En dan gebeurt het, de Overheden gaan de mensen met functiebeperkingen en hun mantelzorgers straffen zoals het hier te lezen staat. Joods- Christelijke en Islamitische waarden zijn natuurlijk lang niet altijd gewenst. Maar sommige onderdelen ervan zijn essentieel voor welke maatschappij dan ook. Als juist die waarden worden benaderd op de manier zoals beschreven is het sociale element failliet verklaard en is de samenleving voor hen die afhankelijk zijn samen met hun weldoeners een hel geworden.

De afbeelding is van Riva Lehrer en de begeleidende tekst die er bij staat is van de dichter Neil Marcus :

“Disability is not a ‘brave struggle’ or ‘courage in the face of adversity’… disability is an art. It’s an ingenious way to live.”

Read Full Post »

Sjabbes

Sjabbes is een dag dat ik eigenlijk alleen maar mag “lernen” . Dat is jiddisch voor lezen en wat ze er mee bedoelen is dat je op sjabbes dan alleen maar de Thora mag bestuderen. Het is de dag dat ik geen “arbeid”mag verrichten.  Dat wil zeggen dat ik geen auto mag rijden, geen scootmobiel mag besturen, geen lichtschakelaar mag gebruiken, geen boodschappen mag doen, niet mag koken  en alleen maar lopend naar sjoel mag gaan. Het wil zeggen dat ik geen geld mag aanraken. Maar ja, ik doe op sjabbes gewoon andere dingen. Haal boodschappen en ik lees andere dingen dan Thora. En zo weet ik dat als je alle door Blonde Geert verboden teksten uit de Koran schrapt je iets overhoud dat op de Donald Duck lijkt. En dat praten met de Moslimraad zinloos is. En zo weet ik dat het zinloos is om over wat dan ook te praten met Blonde Geert. En zo weet ik dat ik gewoon stop om over hem te schrijven. Blonde Geert,s hersenspinsels laat ik maar voor wat het is.

De afbeelding is gemaakt door Max Mannix en heeft de titel:  saturday morning in town.

Read Full Post »

Blonde Geert,s hersenspinsels

De Duitse psychiater Emil Kraepelin gebruikte voor het eerst het woord paranoia om daarmee een psychische aandoening aan te geven waarvan een waan het enigste of belangrijkste kenmerk is. Blonde Geert heeft daar in hoge mate last van. Meestal openbaart zich deze aandoening bij hem in een wat gecamoufleerde toestand. Zijn waan dat hij bedreigd wordt door mensen die de Islam als levensfilosofie hebben is dan dat wij allen als Hollanders bedreigd worden. Door zijn eigen persoonlijke angst te transformeren tot een collectieve angst ontkent hij voor zichzelf dat hij paranoide is. Mensen met een psychische stoornis zijn daarin vaak heel goed. Toch slagen zij er doorgaans niet in deze theatrale strategie vol te houden. Vroeger of later vallen ze uit hun rol. Blonde Geert verkeert in de waan dat de linkse politiek de macht heeft over de Wereldomroep. Dat die omroep hem demoniseert door hem een rascist en leider van een boevenbende te noemen. Hij ziet daarin een rechtstreekse bedreiging voor zich zelf door alles dat links is en de Islamieten. Dat ze uit zijn op z,n kop. En stelde hij zijn zoveelste schriftelijke vraag vandaag aan het kabinet.

De afbeelding is gemaakt door Nicolaas Van Der Waay en het stelt een vrouw voor in Volendamse klederdracht.

Read Full Post »

Een verkeerde prioriteit

De Raad van de Kinderbescherming wil ineens opkomen voor kinderen. Doorgaans is dat niet zo,n sterk punt van deze Raad. De plotselinge ijver is ingegeven uit rascistische motieven. Het maakt deel uit van een eeuwigdurende genocide. Een  cultuur vernietigen  behoort immers tot dit begrip. In s, Hertogenbosch zijn op de straten  Romakinderen  muziek aan het maken. Iets dat deze kinderen al eeuwenlang doen en onlosmakelijk verbonden is met de cultuur van Zigeuners. Kinderarbeid, zo is de stellige opvatting van de Kinderbescherming. Juridisch valt daar weinig aan te doen. En zo kan het gebeuren dat door druk van de Raad van de Kinderbescherming er een leeftijdsgrens gestelt gaat worden in de Algemene Plaatselijke Verordening. En vergeet de Raad nog steeds dat er veel, heel veel kinderen door deze instantie en anderen die zich met de jeugd zouden moeten bemoeien in erbarmelijk slechte situaties verkeren in inrichtingen en gevangenissen. Kinderen van zo,n twaalf- dertien jaar die door de hulpverleners in de boeien worden geslagen, bloot en wel omdat ze “onhandelbaar” zijn. Die in gevangenissen moeten wachten op een plekje in kindertehuizen voor behandeling. de Raad die wel signaleert maar vervolgens geen hand uitsteken waardoor jaarlijks het leven van veel kinderen in gevaar komen. Zigeuners pesten  is kennelijk veel bevredigender voor de Raad van Kinderbescherming dan kinderen daadwerkelijk te beschermen.

De afbeelding is een schilderij dat door A. de La Riviere (1857-1941) is gemaakt. Het heet: Rustplaats

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »