Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 21 oktober 2007

Leibele,s kerken op zondag

 

Op tien december in het jaar negentien honderd en achtenveertig werd door de achtenvijftig lidstaten van de Verenigde Naties artikel negen van de rechten van de mens aangenomen in het Palais de Chaillot in Parijs. Dit artikel wordt omschreven al het artikel dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst waarborgt. Dit recht omvat tevens het recht om van godsdienst of overuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als prive zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Orthodoxe groeperingen zoals de Taliban, sommige Joodse en Christelijke stromingen en Staten en politieke stromingen plegen nog steeds een aanslag op dit artikel van de Universele Mensenrechten. En sommige politici, zoals Efshan Jami doen net alsof zij het bedacht hebben en misbruiken dit artikel.

Monnikken in de kloosters in Llasha en andere steden in Tibet worden sinds de prijsuitreiking aan de Dalai Lama in Amerika, in elkaar geslagen en misschien zelfs vermoord .

 

De afbeelding is gemaakt door Ngawang en stelt een Tibetaans klooster voor.

Advertentie

Read Full Post »