Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for oktober, 2007

Wie een mensenleven redt

Als kind was het met vallen en opstaan dat ik leerde fietsen. En om op de fiets te blijven zonder vallen was nog niet het enigste dat ik moest leren om een echte fietser te worden.Ik moest bijvoorbeeld ook altijd twee handen aan het stuur hebben. De enigste uitzondering daarop was wanneer ik een hand moest uitsteken om aan te geven of ik naar rechts of naar links wilde afslaan. Alleen een groen licht van de stoplichten gaf mij het recht om door te mogen fietsen. Verkeer dat van links kwam had voorrang. Had omdat dit nu anderom is. mijn fiets moest voorts aan een paar eisen voldoen. Zo moest het een werkende fietsbel hebben en de voor en achterverlichting moet het doen. Als je je fiets parkeerde bij de bakker of als je bij je vriendjes binnen ging spelen moest het op slot. Als je bij iemand achterop ging op de fiets moesten je benen aan beide kanten. En nu mag je ineens gewoon mobiel blijven bellen op je fiets en dat mag dan zonder je handen vrij te hebben. En ook mag je gewoon naar de keiharde  muziek op je MP3tje blijven luisteren. Het doet er niet toe of je je kunt consentreren op het verkeer. Een overheid hoeft natuurlijk niet alles in het belang van onze persoonlijke veiligheid te regelen. als wij op onze bek wensen te vallen moeten we dat zelf maar weten. Maar wat me in hoge mate verdriet is dat Camiel Eurlings in zijn funktie als minister de hoeveelheid verkeersdoden hanteerd als norm om iets te verbieden of toe te staan. Dat is niet ethies. Omdat een bepaald gedrag hooguit twee verkeersdoden per jaar oplevert mag geen norm zijn voor een ver- of gebod. De Talmoed is daar duidelijk over: Wie een mensenleven redt, redt de hele wereld.

De afbeelding is gemaakt door Brian Banks en het stelt fietsers voor aan het Koninksplein bij de Amsterdamse Leidsestraat.

Advertentie

Read Full Post »

De straf van Asscher

De handhaving van de openbare orde is een wedstrijd geworden tussen rechts en links, tussen de oude en nieuwe politiek. Als de PVV en TON de wet naast zich neer leggen en over willen gaan tot eenzijdige rasiale en onorthodoxe maatregelen om de orde te bewaren willen gevestigde partijen wel voort borduren op deze “totalitaire” tendensen. Zo wil de wethouder van de Amsterdamse Financieën, Lodewijk Asscher, wel een loopje nemen met de Algemene Kinderbijslagwet. Dat het een verzekeringsvorm heeft waarvoor de rechthebbenden een premie verschuldigd zijn interesseert hem kennelijk niet. Net zo min als dat het hem interesseert dat niet hij maar het kabinet er iets over te zeggen heeft. Pak de kinderbijslag maar gewoon af van de ouders die ontspoorde kinderen hebben en geef het aan bijvoorbeeld een voogd die toezicht moet houden op deze stoute kinderen. Politici maken er een potje van, ze bedrijven tegenwoordig gelegenheidspolitiek. ze schuwen niet om wetgeving te overtreden of zo maar te veranderen als dat nodig blijkt te zijn voor hun ongenuanceerde en uiterst simplistische probleemoplossingen. Het gaat hen er al lang niet meer om om vorm te geven aan een eerlijke, vertrouwen uitstralende wetgeving. Het interesseerd hen niet dat de burger zich niet meer kan verlaten op een betrouwbare wetgeving (wat vandaag niet mag mag morgen ineens wel). Politiek is een machtsspel geworden tussen de partijen en zelfs de individuele politici. Het is niet uitgesloten dat hier alleen maar meer herrie van komt.

De afbeelding is gemaakt door Kimathi Donkor naar aanleiding van de Parijse rellen in 2005.

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

 

Op tien december in het jaar negentien honderd en achtenveertig werd door de achtenvijftig lidstaten van de Verenigde Naties artikel negen van de rechten van de mens aangenomen in het Palais de Chaillot in Parijs. Dit artikel wordt omschreven al het artikel dat de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst waarborgt. Dit recht omvat tevens het recht om van godsdienst of overuiging te veranderen, alsmede de vrijheid hetzij alleen, hetzij met anderen, zowel in het openbaar als prive zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen in erediensten, in onderricht, in praktische toepassing ervan en in het onderhouden van geboden en voorschriften. De vrijheid zijn godsdienst te belijden of overtuiging tot uitdrukking te brengen kan aan geen andere beperkingen worden onderworpen dan die die bij wet zijn voorzien en in een democratische samenleving noodzakelijk zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de openbare orde, gezondheid of goede zeden of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Orthodoxe groeperingen zoals de Taliban, sommige Joodse en Christelijke stromingen en Staten en politieke stromingen plegen nog steeds een aanslag op dit artikel van de Universele Mensenrechten. En sommige politici, zoals Efshan Jami doen net alsof zij het bedacht hebben en misbruiken dit artikel.

Monnikken in de kloosters in Llasha en andere steden in Tibet worden sinds de prijsuitreiking aan de Dalai Lama in Amerika, in elkaar geslagen en misschien zelfs vermoord .

 

De afbeelding is gemaakt door Ngawang en stelt een Tibetaans klooster voor.

Read Full Post »

19 oktober 2007

De overgang tussen het lezen van de kinderboeken zoals die door onder andere  J.J. Kluitman uitgegeven werd en de literatuur voor de meer volwassen mens ging bij mij heel plots. In 1966 begon ik, liggend op de kinderafdeling van het Algemeen ziekenhuis in Winterswijk en zestien jaren oud, geveld door een gecompliceerde beenbreuk, voor het eerst met zo,n volwassen mensen boek. Het was “Terug naar Oegstgeest” van Jan Wolkers. Sindsdien ben ik verknocht aan hem, aan zijn creatieve geestesprodukten. Ik ben hem dankbaar voor alle uren dat hij mij gegrepen heeft met z,n verhalen.

***

Toen ik een halfjaar was kreeg ik bronchitis. ‘De wieg schudde van het hoesten’, zei mijn moeder. ‘Je werd er angstig van. Het was net of er een oude man in lag te kuchen.’ Naast mijn wieg werd een koperen kroepketel gezet. Als hij aangestoken was en het water ging koken, werd de lange gebogen tuit door een spleet in de gordijnen naar binnen gestoken en stroomde de stoom mijn wieg in. Ik heb nu nog angstige dromen dat ik drijfnat van het zweet wakker word uit een tropisch oerwoud waar de verstikkende waterdamp door het dichte bladerdak wordt tegengehouden. En altijd krijsen er die waanzinnige vogels. ‘Je vader en ik waren al bang dat er iets niet in orde was met dat ding, want als het water hard kookte maakte hij een piepend geluid’, zei mijn moeder later. ‘Net of er iets in die tuit zat.’ Toen hij een paar keer gebruikt was spoot het soldeerlood met het hete water tegen mijn linkerslaap. Het was tot vlak bij mijn oog gekomen, dat maanden erna nog dichtzat en waarvan ze in het begin niet wisten of het blind was. Mijn ouders hebben mij verteld dat de apotheker die de ketel had verhuurd hem niet goed gerepareerd had. Dat hij na het ongeluk nog schadevergoeding heeft willen betalen. ‘Lichamelijk letsel toegebracht aan mijn kind, dat is met geld niet goed te maken’, moet mijn vader gezegd hebben. Maar kan het ook te wijten zijn geweest aan nalatigheid van mijn vader en moeder? Het blijft mij bezighouden, vooral omdat een buurvrouw mij verleden jaar zei toen ik haar er naar vroeg: ‘Dat zal ik nooit vergeten. Ik zie je moeder nog zo met jou in een dekentje de taxi ingaan. Later hoorde ik dat je op haar schoot zat en de theepot omgetrokken had.’ ‘De theepot. Was ik dan niet ziek?’, vroeg ik verwonderd. ‘Jij ziek’, zei ze lachend. ‘Je zag wel altijd lijkwit en je kuchte zo hard dat we het soms door de muren heen hoorden, maar je was zo gezond als een vis. Nee, je moeder heeft het mij zelf verteld, je trok de theepot om.’

***

Een fragment uit “Terug naar Oegstgeest”, geschreven in 1965. De afbeelding is een zeefdruk in negen kleuren gemaakt door Jan Wolkers, het heet: Stardust.

Read Full Post »

Heel stilletjes

Veel kabaal in onze samenleving is een geschenk voor het kabinet dat al jarenlang door Jan Peter geleid wordt. Een rel in Slotervaart en de oprichting van een nieuwe politieke beweging domineren de nieuwskoppen. De wilde zwijnen op de Veluwe is een onderwerp dat breeduit besproken wordt. Het zijn natuurlijk zeker geen onbelangrijke dingen, stuk voor stuk zijn het onderwerpen met een grote impakt. En zo valt het nieuws uit Lissabon van gisteravond niet zo op. En als we dan nog iets meer over dat nieuws willen weten, de inhoud daarvan tot ons willen nemen, dan moeten we iets verder zoeken. Veel meer dan de gedateerde ontwerptekst van het EU verdrag kom ik nog niet tegen. En dat is dan ook niet de bedoeling natuurlijk. Jan Peter en zijn maatjes vinden het immers niet nodig dat wij als kiezers ons er überhaubt een mening over ventileren.

En opeens kwam er een liedje bij mij op dat gaat over het heel stilletjes en zachtjes en voorzichtig door een tulpenveld lopen. Een Hollands beeld van Hollandse politiek.

TIPTOE THROUGH THE TULIPS

Tiptoe through the window
By the window, that is where I’ll be
Come tiptoe through the tulips with me

Oh, tiptoe from the garden
By the garden of the willow tree
And tiptoe through the tulips with me

Knee deep in flowers we’ll stray
We’ll keep the showers away
And if I kiss you in the garden, in the moonlight
Will you pardon me?
And tiptoe through the tulips with me

 

De tekst en muziek van dit nummer is gemaakt door Tiny Tim, de afbeelding is het werk van Karolyn Alexander.

Read Full Post »

Het laatste optreden

Het laatste optreden van Enge Rita is begonnen.Gisteren maakte ze een eind aan een lange try-out. Nationalistisch getinte trots moet het magische woord zijn om kiezerspubliek te trekken. Trots op Nederland is iets heel anders dan Jan Peter.s leus ïk ben trots op Nederland”. Enge Rita schaamt zich dan ook niet om de strekking van Jan Peter,s woorden als naam voor haar eigen Politieke Beweging te gebruiken, trots omdat ze dat zelf bedacht heeft. Ik ben benieuwd naar de uiteindelijke teksten en naar de performance van deze aktrice in haar laatste theaterstuk. Lang duren deze performances niet, zo leert de ervaring die we hebben opgedaan met Pim Fortuyn, de LPF en naar alle waarschijnlijkheid Geert Wilders en Ehsan Jami.

De afbeelding is geschilderd door Herman Smorenburg en het heet: The Last Performance .

Read Full Post »

Het kruidvat

Het spookt niet langer in het hoofd van een dood geschoten schizofrene jongeman in het Amsterdamse Slotervaart. Het spook is losgelaten en laat z,n sporen achter daar waar het zich ook bevind. Het wordt gevoed door Geert , s waanbeelden. Als er bij voortduring een stortvloed aan rascistische en anti- Islamitische uitspraken gedaan worden over een door afkomst toch al gediscrimineerde groep kun je er op wachten dat de geest uit de fles springt. Er is een parralel te trekken met de rellen die Parijs nog niet echt zo heel lang geleden troffen. Een brand heeft meer dan èèn element nodig, iets dat bijvoorbeeld Geert Wilders niet weet. Overal om me heen hoor ik boze tongen beweren dat het het Marokkaanse tuig is dat verantwoordelijk is voor de rellen in het westelijke stadsdeel van Amsterdam. Ik denk dat dit maar ten dele waar is. Natuurlijk zijn het wat verdwaalde geesten die de rellen zijn begonnen en een paar auto,s in de fik staken. Ik zal en wil dat niet goed praten. Zij deden dat niet om de dood van die schizofrene jongeman te wreken maar om zelf geschiedenis te schrijven. Want waarom zou je je niet als islamitisch tuig gedragen als je daarvoor hoe dan ook toch tot benoemd wordt door een geblondeerde rascist met z,n aanhang?

De afbeelding is gemaakt door Joy Garnett en het heet: Molotov

Read Full Post »

Free Tibet

TIBETANNESS

Thirty-nine years in exile.
Yet no nation supports us.
Not a single bloody nation!

We are refugees here.
People of a lost country.
Citizen to no nation.

Tibetans: the world’s sympathy stock.
Serene monks and bubbly traditionalists;
one lakh and several thousand odd,
nicely mixed, steeped
in various assimilating cultural hegemonies.

At every check-post and office,
I am an “Indian-Tibetan”.
My Registration Certificate,
I renew every year, with a salaam.
A foreigner born in India.

I am more of an Indian.
Except for my Chinky Tibetan face.
“Nepali?” “Thai?” “Japanese?”
“Chinese?” “Naga?” “Manipuri?”
but never the question – “Tibetan?”

I am Tibetan.
But I am not from Tibet.
Never been there.
Yet I dream
of dying there.

Dit gedicht is geschreven door Tenzin Tsundue. In de aanloop naar de Olympische Spelen in China begint China van leer te trekken naar allen die zich het lot aantrekken van de Tibetaan. China verbied de rest van de wereld zich in te zetten voor het lot van de Tibetaan. Geef China een duidelijk antwoord en steun Tibet.

De mens die dit portret van de Dalai Lama heeft gemaakt is mij niet bekend.

Read Full Post »

De verbeelding op dinsdag

De twee bewindslieden die het ministerie van Rijkswaterstaat beheren zijn keurige mensen en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij de zeden hoog in het vaandel hebben staan. Met name Tineke Huizinga die verantwoordelijk is voor alles wat op en rond het water gebeurd. Zij wil de argeloze vrachtwagenchauffeurs die noodgedwongen de pont naast de Hollandse Brug moeten nemen beschermen tegen het zicht op blote mannen en vrouwen. Bij de pont aan het Flevolandse gedeelte ligt het Zilverstrand, een strand waar men in z,n blootje mag recreëren. Zij wil er nu een scherm om heen laten plaatsen om de passagiers van de pont te beschermen tegen al dat bloot. Stel je toch eens voor dat door al dat bloot de verbeelding van de stoere vrachtwagenbestuurder op hol slaat en daardoor het zicht belemmerd wordt op de weg die gereden moet worden.  Decenia lang scheuren er (vracht)auto,s over de Hollandse Brug. En allen die de polder in rijden hebben uitzicht op dat Zilverstrand. Het is nog nooit eerder bij Rijkswaterstaat opgekomen om er een scherm te plaatsen, zelfs geen geluidsscherm. Nog nooit is zo duidelijk de politieke kleur van een ministerie naar voren gekomen.

THE NAKED AND THE NUDE

For me, the naked and the nude
(By lexicographers construed
As synonyms that should express
The same deficiency of dress
Or shelter) stand as wide apart
As love from lies, or truth from art.

Lovers without reproach will gaze
On bodies naked and ablaze;
The Hippocratic eye will see
In nakedness, anatomy;
And naked shines the Goddess when
She mounts her lion among men.

The nude are bold, the nude are sly
To hold each treasonable eye.
While draping by a showman’s trick
Their dishabille in rhetoric,
They grin a mock-religious grin
Of scorn at those of naked skin.

The naked, therefore, who compete
Against the nude may know defeat;
Yet when they both together tread
The briary pastures of the dead,
By Gorgons with long whips pursued,
How naked go the sometime nude!

 

Het gedicht is geschreven door Robert Graves. De afbeelding is geschilderd door Lisa Yuskavage.

Read Full Post »

Blog Action Day

Omdat het milleu centraal staat bij het internationale Blog Action Day dit jaar doe ook ik maar eens mee.

Èèn van de grootste milleu-vervuilende aktiviteiten van de mens is al eeuwenlang de oorlogvoering. Al eeuwenlang wordt er tijdens oorlogen van alles en nog wat in de hens gezet. Dorpen en steden branden, moedwillig in de hens gezet, af en datzelfde lot overkomt zelfs bos en akkers. De ontwikkelingen op het gebied van oorlogsvoering is in de loop der geschiedenis er niet schoner op geworden. Integendeel zelfs. De zo vaak gebezigde term “Schone Oorlog” is een gotspe. Naast alle CO2 producerende gevechtsmachines en moedwillig aangestoken branden zoals de olievelden in Irak is er ook sprake van toxocologische vervuiling door chemische- en radioaktieve stoffen. Wat mij verbaasd en kwaad maakt is dat bij de opstelling van het Kyoto verdrag in 1997 oorlog als belangrijke faktor buiten dit toch al zo rammelende verdrag is gebleven. Het krankzinnnige systeem van de NOx en CO2 emissiehandel is zelfs niet van toepassing verklaard op de milleuverontreinigende aktiviteit van het oorlog voeren. Wat dat betreft kan men ongestraft z,n gang gaan.

De afbeelding is gemaakt door Sandow Birk en het heet: The liberation of Iraq.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »