Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for november, 2007

Give peas a chance

Jan Peter Balkenende heeft, geloof ik, een probleem met z,n oren. Of hij is het Engels niet machtig.john Lennon zong give peace a chance en niet give peas a chance. In het gehoor misschien niet zo,n verschil maar zeker wel in betekenis. Het voornemen van hem met z,n ploeg bangerikken om nog tot 2010 onze troepen te laten vechten in Afghanistan is begrijpelijk als je z,n intellect op waarde schat. Soldaten brengen maar heel zelden vrede en het enigste wat soldaten opbouwen zijn hun eigen kampementen. Het is daarbij wel de bedoeling dat het aantal soldaten terug gebracht wordt met driehonderd. Als de Taliban z,n best doet lukt dat wel. het is nu nog effe wachten op de zegen van de leden van de Tweede Kamer. Maar dat zit wel snor denk ik. Onze lands-bestuurders hebben in ieder geval aan die 1040 klasuren op jaarbasis veel te weinig gehad. ze hebben nooit begrepen dat vechten niet helpt.

De afbeelding is gemaakt door Gertrude Hamilton.

Advertentie

Read Full Post »

Een jacht op de heksen van de nieuwe tijd

Het is al heel wat jaartjes geleden dat Silvia Millecam stierf. En nog steeds zijn er mensen die haar maar niet met rust kunnen laten. er zijn van die mensen die zich verenigd hebben in een stichting. Het zijn sceptici en zo heet ook hun stichting. Ze zijn nog steeds boos op Jomanda en een paar artsen. Ook al besloot het Openbaar Ministerie vorig jaar dat er onvoldoende bewijs was van schuld van Jomanda en die artsen aan de dood van Silvia. Scepsis wil maar niet erkennen dat mensen vrij zijn in de wens behandeld te willen worden voor medische kwalen en ander ongerief. Ze nemen alleen het wetenschappelijke model serieus. Reiki, hypnose, Bach Bloesemtherapie en dergelijke zijn volgens Scepsis behandelingsmethoden die soms door suggestie wel werken maar waarvan het wetenschappelijk nooit bewezen is dat dit ook echt helpt. Het helpt de praktiserende alleen om hun beurzen er flink mee te vullen en de “patienten” wel armer maar niet gezonder maakt. Scepsis hoor je niet over de onnoemelijk vele medische missers. Je hoort ze nooit kritisch kijken naar de maffia van de pillenfabrikanten. Je hoort ze nooit over het zogenaamde gezondheids voedsel zoals de margarine van Becel en de vele drankjes zoals Optimel. Scepsis probeert alleen maar geld te verdienen aan mensen die hun bladen en cd,s kopen. De jacht op heksen genereert geld.

De afbeelding is een typerend voorbeeld van de kunst- stroming binnen de New Age beweging. De maker van dit plaatje is onduidelijk.

Read Full Post »

De beweging der na-apers

Hoe orgineel zijn sommige mensen die de volkspartij Voor Vrijheid en Demokratie de rug hebben toegekeerd en voor zichzelf zijn begonnen. Enge Rita weet bijna geen eigen teksten te vinden om zich als beweging neer te zetten. Ze blijft steken in de teksten die Pim Fortuyn al heeft opgeschreven en uitgesproken. (Wat hierbij jammer is dat Pim verzaakt heeft zijn geschriften te laten bewaken door Cozzmoss.) Maar ook Blonde Geert kan er wat van. Hij is bezig om in navolging van Ayaan Hirsi Ali en Theo Van Gogh een film te maken over de Islam. Hij hoopt daarmee zijn beweging voor eeuwig op de kaart te zetten. Als deze voorgenomen film er komt zal hij, vrees ik, er zeker in slagen om een herhaling van wat zich als reaktie op Submission heeft afgespeeld te bewerkstelligen. Ik ben er zeker geen voorstander van om een kritische film over de Islam maar niet te maken uit angst voor gewelddadige reacties van sommige radicale moslims. Het moet dan wel kritiek zijn dat netjes blijft en dat zal twijfelachtig zijn om van Geert te verwachten. Naar mate de duur dat de bewegingen van Rita en Geert blijven voortbestaan zal er heel veel na-geaapt worden.

De afbeelding is afkomstg uit mijn mailbox. De maker van dit plaatje is mij niet bekend.

Read Full Post »

Even een laag pitje

De temperatuur buiten is, omdat de winter voor de deur staat, omlaag gegaan. In de voorbije zomer ben ik niet veel het bos in geweest, op de èèn of andere manier kwam ik er niet toe. Ik werd door een sluimerende angst omtrent mijn sores met m,n hart ongemerkt rondom huis gehouden. Zo iets sluipt er ongemerkt in, ik had het niet in de gaten. De afstand is niet de rede, het bos is immers hier niet zo ver vandaan. Ook het weer heeft er geen aandeel in gehad. Ineens realiseerde ik mij dat ik iets miste, het bos en de Oostvaardersplassen geven me die ruimte die ik gewoon nodig heb. En nu ineens heb ik weer zin, ondanks de wat lagere temperaturen. Stil zitten op een scootmobiel of brommer is immer extra kou lijden. Maar de behoefte om weer de natuur in te gaan is groot en dan is de kou geen probleem. Mijn weblog zal misschien eventjes op een lager pitje staan. Ik zal misschien niet iedere dag een stukje plaatsen. Er zullen weer wat vaker foto,s op dit weblog verschijnen, indrukken van wat ik zo al tegen kom

 

Read Full Post »

Schoolkinderen en de grote mensenwereld

Schoolkinderen zijn, naar mate hun leeftijd hoger wordt, steeds minder makkelijk mak te houden. Dat is een normaal verschijnsel in de ontwikkelingsfasen die kinderen doormaken. Er zijn externe faktoren die daar nog eens extra invloed op hebben, zowel in het negatieve als positieve. Dat er bijvoorbeeld veel massamoorden door scholieren op de Amerikaanse scholen gepleegd worden komt onder andere door de Amerikaanse cultuur van het wapenbezit en de fabrikanten die deze maken. Op de afbeelding hierboven is, en dat vind ik schrikbarend, te zien hoe de wapenfabrikant (crosman) zijn speciaal voor kinderhanden vervaardigde wapen aanprijst.

Volwassenen zijn de grootste veroorzakers van het ontsporen van kinderen. En veel volwassenen die beroepsmatig te maken hebben met kinderen behoren tot die groep. Als ik de verhalen hoor over Jeugdzorg en de overheden die er rechtstreeks mee te maken hebben wordt ik bijna koud. Gezinsvoogden die, geholpen door sommige kinderrechters, beslissingen nemen over kinderen zonder rekening te houden met de zwaarwegende belangen van de kinderen. De onmogelijkheid voor deze kinderen om hun recht te kunnen krijgen. Steeds vaker gaat het mis met de bescherming van kinderen door de overheid. Veiligheid is niet meer zo vanzelfsprekend voor het kind. Volwassenen hebben kinderen gedegradeerd tot een speeltje, iets dat je erbij moet hebben. Zodra de poepluiers minder frekwent verschoond moeten worden, vaak nog veel eerder, worden de kleintjes gedumd op bewaarplekken die zich nogal eens bevinden op industrie terreinen. Het onderwijs is verworden tot een economische optelsom. In zoveel jaar moet ieder kind zijn diploma hebben. het maakt de overheid niet uit of er voldoende leerkrachten zijn. Kinderen moeten gewoon 1040 lesuren volmaken. De schoolkinderen pikken het niet meer en dat laten ze merken. Voor het eerst schrikken de volwassenen en reageren gelijk met de inzet van politie. Een politie die er niet voor terugdeinst kinderen in elkaar te meppen. Het kind in mij is woedend, woedend op al die maffe laffe volwassenen, op al die volwassenen die kinderen niet serieus nemen en alleen aan zichzelf denken en vinden dat het kind moet zwijgen.

Read Full Post »

Maorijnissen

In de periode van het allerlaatste kabinet dat door Jan Peter Balkenende bestuurd wordt veranderd het politieke landschap in hoog tempo. Begon die verandering bij de wisseling van het kabinet Kok naar dat van Jan Peter plotsklaps eventjes heel heftig met een politieke moord en daardoor de geboorte van een beginnende maar oh zo grote nieuwe politieke partij nog bescheiden en te overzien, een paar kabinetten Jan Peter verder is niets meer stabiel. Onderlinge partijruzies en onderlinge coalitieruzies maken dit heel duidelijk.De kiezer kiest ter vergeefs voor vastigheid gedurende vier jaren en de gekozenen maken het niet waar. Partijen waarop kiezers ten einde raad hun stem aan verbinden vallen uiteen door intern gekissebis. Enge Rita houdt stand en een kabinet valt. Blonde geert krijgt z,n zin niet en stapt uit de VVD om solo door te gaan met een nieuw fenomeen, een beweging. Enge rita voelt zich gekrenkt en richt ook maar een beweging op. En grootvader Wiegel stelt voor om van de VVD ook maar een beweging te maken. Het lijken wel klusjesmannen die zeggen geen moordenaars te zijn. Ook binnen links is het niet zo kosher. Een hoop gemorrel binnen de PVDA en straks dan ook nog eens een congres van de SP onder de strakke regie van Maorijnissen. de man die geen kritiek dult. En ik heb het gevoel dat Den Haag Moskou of Peking is geworden Vernieuwen is een beetje afsterven en het nieuwe ruimte bieden. Vol verwondering volg ik dit groots theaterstuk.

De afbeelding is een schilderij van Max Ernst en het heet “The virgin Chastising the Christ Child before Three Witnesses”.

Read Full Post »

Planet Internet en de vergeten geschiedenis

De homepage van Planet Internet wordt gevuld met de geschreven werkjes van mensen die zich journalist en opinistukjes schrijvers noemen. Èèn zo,n journalist, Remco Faasen schreef een stuk met de wonderschone titel “onvergetelijke auto,s “. Vandaag prijkt aflevering vijf uit deze serie op Planet,s homepage, de T Ford als onderwerp. Nergens in dit stuk komt de werkelijke Henry ford naar voren. Het is alsof Amerika,s nationale trots zo groot is dat een kompleet beeld van deze man overbodig zou zijn. Of te gevaarlijk.

Henry Ford was natuurlijk de man die de automobiel industrie een heel nieuw gezicht gaf. Hij nam immers de eerste stappen naar het geautomatiseerde produktieproces. In eens verscheen de “lopende band” in de autofabrieken. Een investering waar Henry natuurlijk veel geld voor nodig had. Het is misschien mede door z,n concurenten dat de banken niet echt scheutig waren. Henry legde daar, in navolging van Adolf Hitler,s ideetjes, de schuld bij de Joodse bankiers. En zo werd Henry Ford een groot aanhanger van de verwerpelijke ideologie van de Nazi,s. Zijn commitment met die ideologie stak hij niet onder stoelen of banken maar droeg dat openlijk uit door een Nazistisch getint blad uit te geven.

Planet Internet zou het hebben gesierd om het stukje over Henry Ford van Remco Faasen te voorzien van een kritische noot. Omdat de lezers van deze homepage een goede voorlichting verdienen. Als je nog iets meer over Henry Ford wilt lezen kun je dat hier doen.

De afbeelding is gemaakt door Edward Hopper.

Read Full Post »

Over vijftien dagen

Zal er over vijftien dagen, op Chanoeka, nog uitzicht zijn op de kastanjeboom die Anne vanuit een raam in het achterhuis kon zien staan? Deze gedachte kwam bij mij op als ik aan het vonnis  van het kort geding denk die nu nog geveld moet worden. En ik verwonder me over de ophef rondom deze boom. wat is het belang van de Anne Frank Stichting om deze boom te willen kappen? Wat is het belang van een groep mensen die de boom willen behouden? Hoe komt het dat deze partijen zo recht tegen over elkaar zijn komen te staan? Anne heeft nooit meer haar uitzicht op de boom. Haar naam is een industrie geworden. Het “Achterhuis” is al lang niet meer die plek die het was toen Anne er met haar zus en de anderen noodgedwongen bewoondden. De stilte is er verdwenen. Onderduikadressen van weleer zijn tegenwoordig onherkenbaar voor hen die er hebben geleefd. De tijd heeft geen genade.

De afbeelding is geschilderd door Malcah Zeldis en het hee: hannukah.

Read Full Post »

Verf en verbeelding

Zo af en toe alleen maar een schilderij. Met een linkje naar meer info over de maker of maakster.Vandaag de eerste, Remedios Varo.

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

Sint Nikolaas staat als heilig man weer, zoals ieder jaar,  midden in de schijnwerpers. Dat behoort tot onze Christelijke en Joodse wortels volgens Geert Wilders. Op de Roomse lagere school waar hij als kind zat heeft hij ofwel niet goed opgelet of degene die hem daar z,n godsdienst onderwijs gaf heeft feiten verzwegen. De Joods- Christelijke cultuur hier is niet kompleet zonder de Islamitische daarbij te betrekken. Neem nu gewoon eens de profeet die de komst van de Christelijke Messias voorbereidde, Johannes de Doper genaamd voor de Christen. Yahia  volgens  de Islam. Misschien wel goed om te weten voordat de hele wereld weer de geboorte van Christus viert.

De afbeelding stelt de doop van Jezus Christus voor door Johannes de Doper ofwel Yahia. De maker van deze afbeelding is mij niet bekend.

Read Full Post »

Older Posts »