Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 2 november 2007

Pas op de aasgieren

Webloggers en zij die een website onderhouden moeten oppassen voor de aasgieren die het wereldwijde web afstruinen, op zoek naar mogelijke schendingen van het copyright. Deze aasgieren zijn ontzettend hongerig omdat het aas dat zij met hun speurwerk vergaren vijftig procent bedraagt van het bedrag dat overblijft na aftrek van de gemaakte kosten. De andere vijftig procent is voor de rechthebbende. Copyright is van gedaante veranderd. Was het onderdeel van het recht, nu is het klaarblijkelijk een commersieel produkt geworden dat geld opbrengt. Nieuwe media verdient een herbezinning op het copyright. Stel dat ik blind ben en een goede vriend spreekt het nieuws uit bijvoorbeeld de N.R.C in op een cd-tje voor mij zodat ik toch het genoegen kan proeven van de kwaliteit van de journalisten die in de N.R.C publiceren dan kan de aasgier zijn slag slaan. Webloggers zoals CiNNer en patientenverenigingen zoals de ANGO verdienen al onze steun.

De afbeelding is gemaakt door Virginia Fifield en is  beschikbaar op het wereldwijde web. Haar werk vind ik mooi en ik vind dat het bekeken moet kunnen worden.

Advertenties

Read Full Post »

Jeugdzorg

Als een regering kinderen gaat werven voor het leger omdat ze te weinig volwassenen hebben die daar belangstelling voor hebben zit zo,n regering helemaal fout en overtreden ze internationale verdragen.Kinderen behoor je gewoon niet op te leiden tot soldaat. De heren Van Der Knaap en Aboutaleb en mevrouw Van Bijsterveld hebben echter geen boodschap aan de strekking van het internationale kinderrecht en hebben vanochtend een overeenkomst ondertekend dat tot doel heeft kinderen uit het VMBO en internaten en de kinderen die werkzoekend zijn via de CWI,s aktief te werven voor ons Koninklijk Leger. Het maakt een eind aan de zekerheid voor kinderen dat ze beschermd worden door een overheid die een grote verantwoordelijkheid heeft voor het welzijn en de veiligheid van kinderen. Zo kunnen de Savanne,s die nog niet vermoord zijn maar wel door hun situatie in internaten en jeugd-detentie zitten uiteindelijk uitgebuit worden door de overheden door ze op slinkse wijze te recruteren voor het soldatenberoep. Ik wordt misselijk van de mentaliteit van dit zoveelste kabinet van Jan Peter Balkenende.

De afbeelding is geschilderd door Robert Farlow. Ik heb deze hierbij gekozen om aan te geven dat kinderen soms wel heel makkelijk te manipuleren zijn door volwassenen om iets te doen voor hen dat uiteindelijk niet in het belang van deze kinderen zelf is.

Read Full Post »