Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 6 december 2007

Het Amsterdamse hondenbestaan in 1400

Steden hadden in de middeleeuwen een totaal ander uiterlijk dan tegenwoordig. In boeken en films wordt daarvan nog wel eens een beeld geschetst. Pakkende beelden vind ik omdat, als het verhaal maar pakkend genoeg is, tot mijn verbeelding werkt zogezegd, kan ik de kippen, varkens, honden en katten horen, zien en ruiken. Het stadse leven was eigenlijk een beetje leven op het platte land. Begin jaren tachtig werd er in het oudere centrum van Amsterdam de Brederode dagen gehouden. Omdat deze Hollandse dichter en schrijver herdacht moest worden. Dat stukje öude stad was gesitueerd rondom de burgwallen aan de kant van het voormalige stadhuis. De straten lagen vol stro en vol van ingehuurde akteurs en aktrieses verkleed in middeleeuwse kledij. Op èèn van de smalste bruggen van Amsterdam, iets verderop bij het stadhuis was een gespeeld gevecht aan de gang. Het ging over voedsel en opstand. Maar in werkelijkheid was het leven in deze middeleeuwse stad lang niet zo spannend en romantisch als ik dacht. Honden waren welliswaar noodzakelijk voor het trekken van karren en als wakers tegen dieven, een teveel aan honden was natuurlijk ook lastig. Hondenbeten kon in dieMiddeleeuwse jaren gemakkelijk tot de dood lijden in verband met de gebrekkige medische zorg. Om het aantal honden in deze stad te beperken hadden de stadsbestuurders het volgende bedacht. Men maakte een ijzeren ring en bevestigde deze aan de Oude Kerktoren. Alle honden moesten door deze ring kunnen. de honden die er door heen konden mochten los lopen. Die er niet door heen konden moesten aangelijnd. Amsterdammers waren toen al tamelijk eigenwijs en velen trokken zich van dit gebod dan ook helemaal niks aan. dat maakte dat het stadsbestuur van Mokum in 1481 zogenaamde hondenslagers in dienst nam. Deze lieden liepen gewapend met houten knotsen met ijzeren punten erop door de straten en stegen op zoek naar de los lopende honden om deze de hersenen in te slaan. Geliefd waren deze hondenslagers beslist niet en ze werden behoorlijk uitgescholden door de burgers. Nog steeds hebben stadsbestuurders de neiging om het houden van honden te beperken.Heel veel gemeenten kennen bijvoorbeeld de hondenbelasting. En stellen ze beperkte rumte beschkbaar waar honden uitgelaten mogen worden, waar ze los mogen lopen. Landsbestuurders gaan nog een stapje verder en hebben een list opgestelt waar hondenrassen op genoemd worden die niet meer mogen bestaan. Een klap met een met een ijzeren punt voorziene knots komt er niet meer bij kijken, dat is winst. Maar een dodelijke spuit staat klaar.

De afbeeldng is gemaakt door Jan Peter Volkers en het heet: Labrador III.

Advertentie

Read Full Post »

Vrijheid van………..

De vrijheden die gegeven zijn in artikel zes en acht, het recht dus van vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en vereniging staan onder grote druk. Het politieke en sociale klimaat maken dat tegenwoordig heel duidelijk. Kon de NVV (en daarna de FNV) hun bond voor de grafische arbeiders iedereen die in de grafische industrie werkzaam was verplichten om lid te worden van de vakbond voor deze industrie zonder enig protest, thans is dat gelukkig anders. Omdat het strijdig is met de Universele Rechten van de Mens. Je zou mogen verwachten dat de naleving van nationale en internationale wetgeving met betrekking tot de rechten en plichten van burgers en overheden verzekerd zijn. Dat deze regels volkomen duidelijk zijn. Niets daarvan blijkt echt duidelijk te zijn. Alle regels omtrent de vrijheden zoals die bij wet en verdragen gegeven zijn blijken door groepen selektief toegepast te worden. Zoals het recht van de SGP om vrouwen van van vertegenwoordigende funkties uit te sluiten. Of het bestaansrecht van de PVV omdat deze partij zeer discriminerend is ten aanzien van zo,n miljoen medelanders. Of het bestaansrecht van orthodoxe groeperingen binnen deIslam, Jodendom en Christenen de de homosexuelen buiten sluiten. De artikelen zes en acht van onze grondwet staan misschien op gespannen voet met het eerste artikel die gelijkheid in gelijke gevallen garandeerd en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat ook verbied. De SGP met haar uit 1613 stammende grondslag belemmerd vrouwen niet om zich politiek aktief te ontplooien en daarin aktief te zijn. Hoe achterlijk en discriminerend het ook is.

De maker van deze prent dat een voorstelling weergeeft van de Synode van Dordrecht van 13 november 1618 is mij niet bekend. De tekst van het nummer van Johny Cash (klik op achterlijk) is  hier  te lezen.

Read Full Post »