Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 9 december 2007

Leibele,s kerken op zondag

De ouderlingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij hebben, net als veel andere orthodoxe christelijke bolwerken, een eigen visie op het scheppingsverhaal. Het is een door het hormoon Testosteron gedomineerde mannelijke visie. Alhoewel er in het scheppingsverhaal van het Eerste Boek, Genesis, alleen staat dat G,d de mens schiep naar zijn gelijkenis en hen het recht gaf te heersen over de vissen en de zee en de vogels in de lucht en over de dieren over heel de wereld, over de Wereld en alles wat over z,n land beweegt, hebben deze “Mannelijke Ouderlingen” van de conservatieve christelijke stromingen er bij “de mens” een kleine verandering in aangebracht. Ze hebben vijtig procent van de mens tussen de mens en de dieren ingezet. De vrouw is dus volgens hen niet helemaal mens en niet helemaal dier. En daarmee menen zij de baas over de vrouw te zijn, volgens G,d s wil. Geef mij dan maar de Keltische Goden die uit zowel mannelijke als vrouwelijke bestaan. Zoals An Dagda, de goede God. En zo mooi beschreven in een gedicht uit The Black Book Of Carmarthen:

GOD

I am the wind that breathes upon the sea,

I am the wave on the ocean,

I am the murmur of leaves rustling,

I am the ravs of the sun,

I am the beam of the mom and the stars,

I am the power of trees growing,

I am the bud breaking into blossom,

I am the movement of the salmon swimming,

I am the courage of the wild boar fighting,

I am the speed of the stag running,

I am the strength of the ox pulling the plow,

I am the size of the mighty oak tree,

And i am the thoughts of all people,

Who praise my beauty and grace.

I am the wind

De afbeelding is gemaakt door Jackie Morris.

Advertentie

Read Full Post »