Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 16 december 2007

Leibele,s kerken op zondag

De mensen slepen zich in deze dagen weer een ongeluk met sparrebomen om ze toch maar vooral in hun woonkamers te kunnen zetten. De Christelijke traditie van de viering van de geboorte van de Messias is heel sterk verweven met de tradities van de oude cultuur van de Germanen en Kelten. Het valt in de perfekte tijd dat het oude wordt ingewisseld voor het nieuwe. Het jaar eindigd immers, de winter is gekomen en brengt ons naar een nieuw jaar. En zo is de hoofd figuur van het Christelijke traditionele feest Kerstmis iemand die ook in veel andere bijbelse verhalen al voor kwam. En dat is de Profeet Elias. In de Joodse, Christelijke en Islamitische verhalen speelt deze profeet een belangrijke rol. Als een soort tussenpersoon tussen G,d en de mens. Iedere religieuze stroming van deze drie heeft zo zijn eigen verhaal met betrekking tot de profeet Elias. Buiten deze stromingen bestaan er ook nog sekten die Elias als de grote held hebben. Èèn daarvan is een sekte met wel heel verwerpelijke stellingen. Dat is de sekte die luisterd naar de naam Efraim. Zo hebben zij de uitleg waarom er zes miljoen Joden zijn geslachtofferd tijdens het regiem van Adolf Hitler met z,n Nazi,s. Ik laat kerstmis voor wat het is en vier het niet. want waarom zouden die twee decemberdagen anders zijn als alle andere dagen?

De afbeelding is geschilderd door Carl Bloch en het stelt jezus voor die op een berg in de Sinai woestijn in gesprek is met Mozes en Elias.

Advertentie

Read Full Post »