Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 18 december 2007

Amendment XIII (abolition of slavery 1865)

Het was op de achttiende december van het jaar achttienhonderd en vijfenzestig dat het Amerikaanse Congres door toedoen van Abraham Lincoln het dertiende amandement aannam dat een eind maakte aan de slavernij. Het waren niet alleen Christelijke en humane overwegingen geweest die er toe hebben geleid dat er een einde kwam aan de eeuwen lang durende slavernij, het waren ook ekonomische motieven die er een rol in hebben gespeeld. De komst van machines en het ontstaan van de suikerbieten cultuur in Europa hebben er een rol in gespeeld. Slavernij bestaat dus al een tijd niet meer maar de wonden die het in de generaties daarna nog heeft geslagen zijn nog steeds realiteit. Hoe velen van de Surinamers hebben nog steeds de herinneringen aan hun vorige familieleden die het eigendom van de Blanke Man waren?

De afbeelding is afkomstig van een boeiend stukje over “slavery in America“.

Advertentie

Read Full Post »