Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for december, 2007

Leibele,s kerken op zondag

De mensen slepen zich in deze dagen weer een ongeluk met sparrebomen om ze toch maar vooral in hun woonkamers te kunnen zetten. De Christelijke traditie van de viering van de geboorte van de Messias is heel sterk verweven met de tradities van de oude cultuur van de Germanen en Kelten. Het valt in de perfekte tijd dat het oude wordt ingewisseld voor het nieuwe. Het jaar eindigd immers, de winter is gekomen en brengt ons naar een nieuw jaar. En zo is de hoofd figuur van het Christelijke traditionele feest Kerstmis iemand die ook in veel andere bijbelse verhalen al voor kwam. En dat is de Profeet Elias. In de Joodse, Christelijke en Islamitische verhalen speelt deze profeet een belangrijke rol. Als een soort tussenpersoon tussen G,d en de mens. Iedere religieuze stroming van deze drie heeft zo zijn eigen verhaal met betrekking tot de profeet Elias. Buiten deze stromingen bestaan er ook nog sekten die Elias als de grote held hebben. Èèn daarvan is een sekte met wel heel verwerpelijke stellingen. Dat is de sekte die luisterd naar de naam Efraim. Zo hebben zij de uitleg waarom er zes miljoen Joden zijn geslachtofferd tijdens het regiem van Adolf Hitler met z,n Nazi,s. Ik laat kerstmis voor wat het is en vier het niet. want waarom zouden die twee decemberdagen anders zijn als alle andere dagen?

De afbeelding is geschilderd door Carl Bloch en het stelt jezus voor die op een berg in de Sinai woestijn in gesprek is met Mozes en Elias.

Advertentie

Read Full Post »

Wat de overheid kan kunnen wij allemaal

Het is echt ongelovelijk, maar het kan.Lees maar en huiver.

De afbeelding is van Chris Weston.

Read Full Post »

Ik yiddel mee.

Speciaal voor Jackie een   kinderliedje  in het Yiddish. Een taal waarin ik niet geschoold ben. Een taal die ietsies weg heeft van het Duits maar het zeker niet is. Het schrift waarin het Yiddish gewoonlijk geschreven wordt is het Hebreeuwse schrift dat al even onbegrijpelijk voor mij is. Er is echter ook nog een versie in ons Westers schrift zodat het in ieder geval al wat makkelijker is om de woorden te kunnen begrijpen. Door dat mijn vader na z,n onderduik nooit echt meer uit dat verstoppen is gekomen heeft hij mij die talen ook nooit geleerd. De verhouding tussen mijn vader en mij is door die omstandigheden tot een theaterstuk verworden, een pantomime dans om elkaar heen. Alhoewel ik een complete cursus Iwriet in huis heb, heb ik me er nooit echt aan kunnen zetten om het ook daadwerkelijk te leren. vraag me niet waarom want daar heb ik geen antwoord op. Carl Friedman heeft twee romans over de tweede generatie van joodse oorlogslachtoffers geschreven die zeker de moeite van het lezen waard zijn. Haar eerste boek, Tralievader, heb ik jaren geleden in de trein tussen Goes en Almere in èèn keer uit gelezen. Vanaf de eerste zin was ik geboeid. Een tweede boek dat mij heel erg boeide is “Twee koffers vol”en dat verhaal is meesterlijk verfilmd door Jeroen Krabbe.

De afbeelding is gemaakt door Avigdor Arikha .

Read Full Post »

Voor Drè

Gisteren was het al weer een jaar geleden dat m,n beste vriend zijn verblijf op deze wereld moest inruilen voor een plek aan gene zijde.ik ben hem dankbaar voor zijn vriendschap, voor het gezellig keuvelen en zingen. Voor de lange wandelingen en het vele kamperen. Voor z,n ongelovelijke humor en al het moois dat hij de mens heeft geschonken. Speciaal voor jou dit lied Drè. Omdat Elvis je favoriet was

Dit is een fragment van èèn z,n creaties.

Read Full Post »

Dode moslims en Blonde Geert

Dat Blonde Geert, de man die z,n brein met waterstofperoxide heeft verminkt, een hekel heeft aan alle moslims is bekend. Echt scoren doet hij daar ook niet meer mee. Dat Blonde Geert heel goed z,n best doet om toch maar vooral bij onze medemensen met een funktiebeperking populair te zijn is ook al bekend. Hij is wellicht de enige Haagse politicus die zich met een grote gedrevenheid inzet voor een echt goed gehandicaptenbeleid. Z,n vragen in de Kamer over het vervoer van onze kreupelen, de WMO en meer liegen er niet om. Hij doet van alles om maar vooral op te vallen en zich zo doende te profileren als een “goed mens”. Aankondigen dat hij zijn ingebeeld talent als ciniast ruim baan wil geven is vooral bedoeld om maar niet vergeten te worden. En nu heeft Blonde Geert weer iets nieuws bedacht, de dode moslims. Ook die verdienen geen rust. Hij vind het schandalig dat moslims niet naast “ongelovigen”  begraven willen worden. Hij noemt het de apartheid op het kerkhof. Hij zou zich beter kunnen inzetten voor de verwezenlijking van Islamitische kerkhoven. want daar hebben zij evenveel recht op als onze Katholieke en Joodse medeburgers. Dode moslims treiteren is laag.

De afbeelding is gemaakt door Drew.

Read Full Post »

Price of love

Liefde is niet altijd wederzijds. Het wordt vaak uitgebuit door de “sterkste partij” binnen zo,n liefdesverhouding. Liefde is dus iets waarvan je een produkt kunt maken, om er geld aan te verdienen. Liefde is niet “iets” dat zich alleen voordoet tussen mensen. Mannen kunnen nu eenmaal houden van vrouwen, vrouwen kunnen nu eenmaal houden van mannen, mannen kunnen nu eenmaal houden van mannen, vrouwen kunnen nu eenmaal houden van vrouwen of beiden van beiden. Maar ze kunnen bijvoorbeeld ook houden van muziek. De entertainment industrie en de artiesten zijn zich maar al te bewust van de liefde voor muziek van de mensenmassa. ze weten dat ze er schatrijk mee kunnen worden. That,s the Price of Love. Door de nieuwe technologie is het moeilijker geworden voor de entertainment industrie en de artiesten om te verdienen aan hun “recorded music”. iligaal copieëren heeft ze dat heel duidelijk gemaakt. Deze beiden hebben er dan ook belang bij om te verdienen aan live uitgevoerde muziek. De artiest moet het podium op. Concerten zijn dan ook extra aantrekkelijk gemaakt door er een ambience van een droomwereld aan te geven. David Gilmour is wat dat betreft een goed voorbeeld. Het heeft natuurlijk wel een consekwentie voor de prijs van het kaartje dat de verliefde fan moet betalen. die prijs is hoog geworden. de opbouw echter van de prijzen die gevraagd worden voor conserten is absoluut niet duidelijk. Er wordt behoorlijk gemanipuleerd met deze prijzen. Er zijn ook steeds meer partijen die erbij betrokken zijn. The Irish Times publiceerde op 30 november een aardig stukje over de verschillen in prijs. En de hebberige partijen daarin. Duidelijk is in ieder geval dat de gewone fan het kind van de rekening dreigt te worden en dat er iets zou moeten gebeuren om de fan te beschermen.

De herkomst van de afbeelding is mij niet bekend.

Read Full Post »

Leibele,s kerken op zondag

De ouderlingen van de Staatkundig Gereformeerde Partij hebben, net als veel andere orthodoxe christelijke bolwerken, een eigen visie op het scheppingsverhaal. Het is een door het hormoon Testosteron gedomineerde mannelijke visie. Alhoewel er in het scheppingsverhaal van het Eerste Boek, Genesis, alleen staat dat G,d de mens schiep naar zijn gelijkenis en hen het recht gaf te heersen over de vissen en de zee en de vogels in de lucht en over de dieren over heel de wereld, over de Wereld en alles wat over z,n land beweegt, hebben deze “Mannelijke Ouderlingen” van de conservatieve christelijke stromingen er bij “de mens” een kleine verandering in aangebracht. Ze hebben vijtig procent van de mens tussen de mens en de dieren ingezet. De vrouw is dus volgens hen niet helemaal mens en niet helemaal dier. En daarmee menen zij de baas over de vrouw te zijn, volgens G,d s wil. Geef mij dan maar de Keltische Goden die uit zowel mannelijke als vrouwelijke bestaan. Zoals An Dagda, de goede God. En zo mooi beschreven in een gedicht uit The Black Book Of Carmarthen:

GOD

I am the wind that breathes upon the sea,

I am the wave on the ocean,

I am the murmur of leaves rustling,

I am the ravs of the sun,

I am the beam of the mom and the stars,

I am the power of trees growing,

I am the bud breaking into blossom,

I am the movement of the salmon swimming,

I am the courage of the wild boar fighting,

I am the speed of the stag running,

I am the strength of the ox pulling the plow,

I am the size of the mighty oak tree,

And i am the thoughts of all people,

Who praise my beauty and grace.

I am the wind

De afbeelding is gemaakt door Jackie Morris.

Read Full Post »

Het Amsterdamse hondenbestaan in 1400

Steden hadden in de middeleeuwen een totaal ander uiterlijk dan tegenwoordig. In boeken en films wordt daarvan nog wel eens een beeld geschetst. Pakkende beelden vind ik omdat, als het verhaal maar pakkend genoeg is, tot mijn verbeelding werkt zogezegd, kan ik de kippen, varkens, honden en katten horen, zien en ruiken. Het stadse leven was eigenlijk een beetje leven op het platte land. Begin jaren tachtig werd er in het oudere centrum van Amsterdam de Brederode dagen gehouden. Omdat deze Hollandse dichter en schrijver herdacht moest worden. Dat stukje öude stad was gesitueerd rondom de burgwallen aan de kant van het voormalige stadhuis. De straten lagen vol stro en vol van ingehuurde akteurs en aktrieses verkleed in middeleeuwse kledij. Op èèn van de smalste bruggen van Amsterdam, iets verderop bij het stadhuis was een gespeeld gevecht aan de gang. Het ging over voedsel en opstand. Maar in werkelijkheid was het leven in deze middeleeuwse stad lang niet zo spannend en romantisch als ik dacht. Honden waren welliswaar noodzakelijk voor het trekken van karren en als wakers tegen dieven, een teveel aan honden was natuurlijk ook lastig. Hondenbeten kon in dieMiddeleeuwse jaren gemakkelijk tot de dood lijden in verband met de gebrekkige medische zorg. Om het aantal honden in deze stad te beperken hadden de stadsbestuurders het volgende bedacht. Men maakte een ijzeren ring en bevestigde deze aan de Oude Kerktoren. Alle honden moesten door deze ring kunnen. de honden die er door heen konden mochten los lopen. Die er niet door heen konden moesten aangelijnd. Amsterdammers waren toen al tamelijk eigenwijs en velen trokken zich van dit gebod dan ook helemaal niks aan. dat maakte dat het stadsbestuur van Mokum in 1481 zogenaamde hondenslagers in dienst nam. Deze lieden liepen gewapend met houten knotsen met ijzeren punten erop door de straten en stegen op zoek naar de los lopende honden om deze de hersenen in te slaan. Geliefd waren deze hondenslagers beslist niet en ze werden behoorlijk uitgescholden door de burgers. Nog steeds hebben stadsbestuurders de neiging om het houden van honden te beperken.Heel veel gemeenten kennen bijvoorbeeld de hondenbelasting. En stellen ze beperkte rumte beschkbaar waar honden uitgelaten mogen worden, waar ze los mogen lopen. Landsbestuurders gaan nog een stapje verder en hebben een list opgestelt waar hondenrassen op genoemd worden die niet meer mogen bestaan. Een klap met een met een ijzeren punt voorziene knots komt er niet meer bij kijken, dat is winst. Maar een dodelijke spuit staat klaar.

De afbeeldng is gemaakt door Jan Peter Volkers en het heet: Labrador III.

Read Full Post »

Vrijheid van………..

De vrijheden die gegeven zijn in artikel zes en acht, het recht dus van vrijheid van godsdienst, levensovertuiging en vereniging staan onder grote druk. Het politieke en sociale klimaat maken dat tegenwoordig heel duidelijk. Kon de NVV (en daarna de FNV) hun bond voor de grafische arbeiders iedereen die in de grafische industrie werkzaam was verplichten om lid te worden van de vakbond voor deze industrie zonder enig protest, thans is dat gelukkig anders. Omdat het strijdig is met de Universele Rechten van de Mens. Je zou mogen verwachten dat de naleving van nationale en internationale wetgeving met betrekking tot de rechten en plichten van burgers en overheden verzekerd zijn. Dat deze regels volkomen duidelijk zijn. Niets daarvan blijkt echt duidelijk te zijn. Alle regels omtrent de vrijheden zoals die bij wet en verdragen gegeven zijn blijken door groepen selektief toegepast te worden. Zoals het recht van de SGP om vrouwen van van vertegenwoordigende funkties uit te sluiten. Of het bestaansrecht van de PVV omdat deze partij zeer discriminerend is ten aanzien van zo,n miljoen medelanders. Of het bestaansrecht van orthodoxe groeperingen binnen deIslam, Jodendom en Christenen de de homosexuelen buiten sluiten. De artikelen zes en acht van onze grondwet staan misschien op gespannen voet met het eerste artikel die gelijkheid in gelijke gevallen garandeerd en discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of wat ook verbied. De SGP met haar uit 1613 stammende grondslag belemmerd vrouwen niet om zich politiek aktief te ontplooien en daarin aktief te zijn. Hoe achterlijk en discriminerend het ook is.

De maker van deze prent dat een voorstelling weergeeft van de Synode van Dordrecht van 13 november 1618 is mij niet bekend. De tekst van het nummer van Johny Cash (klik op achterlijk) is  hier  te lezen.

Read Full Post »

Een surprise voor de SGP

De Staatkundig Gereformeerde Partij heeft vandaag een surprise gekregen van èèn van de oudste regeringsorganen ter wereld, de Raad van State. Deze raad vernietigde in de ochtend van vijf december het vonnis van een Haagse rechter dat oordeelde dat subsidiering van de SGP onrechtmatig zou zijn. Het belang van de SGP om z,n gedachtengoed uit te dragen is volgens de Raad van State groter dan het belang van vrouwen. Zij kunnen immers ook nog  bij andere politieke partijen terecht die hen wel voordragen voor vertegenwoordigende funkties. Een oordeel dat ik omarm omdat het duidelijk maakt dat er zo iets is als vrijheid van gedachten. Vrouwen maken statistisch gezien zo,n vijftig procent van de kiesgerechtigde bevolking uit. Voldoende dus om de SGP heel klein te houden. De ouderlingen hebben in ieder geval voor nu een leuke  sinterklaassurprise gekregen.

De afbeelding laat zien wat de visie van Herman Brood over Sint Nicolaas is.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »