Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for januari, 2009

Zeg het maar

Het overkomt natuurlijk iedereen die met een trein van A naar B wil reizen.  Je moet gewoon even wachten. Omdat je te vroeg op het perron aan kwam of omdat de trein te laat kwam. Je kunt dan proberen om je tijdsbeleving ietwat te manipuleren. Om de wijzers van de klok wat sneller te laten lopen zo gezegd. Mijmeren over de pro,s en contra,s van de  OV chipkaart kan er wellicht voor zorgen dat de tijd wat sneller gaat, of je hart doordat het onderwerp je razend maakt. Je kunt natuurlijk ook andere reizigers observeren en desgewenst je speciale aandacht schenken aan een andere sexe dan waartoe jezelf behoort. De wachttijd kan er aangenamer door worden en er zelfs voor zorgen dat je wel eeuwig wil blijven wachten. Het oog wil immers ook wat. Je kunt natuurlijk ook nog naar een empee-drietje luisteren. Naar twee dezelfde songs maar door verschillende artiesten gespeeld en gezongen. Je kunt bijvoorbeeld naar Train Song luisteren, gezongen door Holly Cole of Tom Waits.  En hier mag je me laten weten of je dat lied mooi vind en welke artiest het voor jou het beste vertolkt.

Advertentie

Read Full Post »

Èèn van Neerlands grootste helden uit de  Gouden Eeuw, de molenbouwer en waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater, zou het in deze tijd aan de stok hebben gekregen met Thilde Kuit, Manja Verhorst en Soemini Kasanmoentalib. Deze drie dames zijn niet zo gecharmeerd van een verdere inpoldering van het Ij- en Markermeer.De gemeente Amsterdam en Almere willen van het water af dat voor hun neus ligt. Huizen en snelwegen zien ze er veel liever.  De gemeente Waterland komt de dames tegemoet en neemt nu het voortouw in de strijd tegen die inpolderingsplannen van Mokum en Blijmakersveen.

Nederland heeft natuurlijk z,n geografisch bestaan voor het grootste gedeelte te danken aan al die onbekende boeren en stadsbouwers uit de tijden van ver voor de Gouden Eeuw die het op de kaart hebben gezet. En aan de knappe koppen vanaf die eeuw tot aan nu. Maar er moet natuurlijk eens een eind komen aan die bijna onbedwingbare behoefte aan “lebensraum”.  Een land heeft niet alleen behoefte aan droge voeten. Natuur is minstens zo belangrijk. Zonder die grote slok water aan de rand van de Oostvaardersplassen zouden die plassen een gewisse dood tegemoed gaan. Zou de leefbaarheid van het gebied rondom  dat wat eens de Zuiderzee was voorgoed naar de challemieze* geholpen worden. De gemeente Amsterdam en Almere zouden deze waterplas dat onderdeel uitmaakt van het zogenoemde Natura 2000 gebied moeten laten voor wat het is. Een beetje hulp voor de drie dames die zich verenigd hebben in de stichting De Kwade Zwaan is heel welkom. En dat kan door het ondertekenen van de petitie die tot doel heeft om het Ijmeer open te houden. Ik doe dat in ieder geval en naar ik hoop jullie ook.

*  jiddisch :  naar de verdommenis.

Read Full Post »

Eventjes uitrusten

Karl-Friedrich Hócker was een gewoon man. Iedere werkdag deed hij zijn werk naar zijn beste vermogen. Zoals zovelen dat hebben genoot ook hij van de schaarse momenten dat hij zijn werk eventjes mocht laten voor dat dat het was en even de tijd had om uit te kunnen rusten. Voor een koffiepauze of voor de schaft. Niets was dan ook heerlijker om die korte onderbrekingen van de dagelijkse arbeidstijd in het zonnetje te kunnen zitten en eventjes lekker  te kletsen met z,n collega,s. Hij verdiende dat als harde werker, als Nazi officier en adjudant van  Richard Baer, de commandant van het arbeids-  en vernietigingskamp bij het Poolse stadje Oswiecim dat Auschwitz heet.

Vandaag werd er , zoals ieder jaar, de Auschwitz herdenking gehouden bij het glazen monument in het Wertheim Park  dat in de voormalige Joodse Wijk in Amsterdam staat. En, zo als dat gaat, werd deze herdenking vooral het feestje van politici. Een feestje waarop de allochtone Nederlander bijzonder welkom zou zijn.

De Auschwitz herdenking is gekaapt door de Politieke, Maatschappelijke en Joodse  Elite. Het zal best wel zo wezen dat hun bedoelingen zuiver zijn. Maar er is iets in mij dat zegt dat het niet klopt. Dat herdenken her-denken moet zijn. Zonder verdere bijbedoelingen. Ik denk weer even aan hen die bij het verlaten van de trein hun koffers niet terug kregen en in een hel terecht kwamen. Geexploiteerd en vergast. En ik laat me troosten door dat mooie lied dat werd gecomponeerd door Mikis Theodorakis, gearrangeerd door Hei Pasoep en waarvan de tekst geschreven werd door Iakovos Kambanellis.

De foto is in het bezit van het  United States Holocaust Memorial Museum. De maker er van heb ik nog niet kunnen achterhalen.

Read Full Post »

Winterhulp

Een Bruggenaar die ooit overwoog om politiek asiel aan te vragen in Nederland schiet nu Blonde Geert te hulp. Op het moment dat ik dat vernam uit de kranten gisteren kreeg ik spontaan de associatie met het woord  “winterhulp”.  Philip Dewinter die leider was van het Vlaams Blok is solidair met Geert Wilders. Naast de sollidariteit van precies de helft van de Nederlanders met Geert  is dat natuurlijk een welkom geschenk voor  die blonde kop.  De sollidariteit van Philip Dewinter is namelijk heel groot en er zijn dan ook meerdere  vriendjes van hem die op zijn sollidariteit konden en kunnen rekenen. Zoals Jean Marie Le Pen dat kon toen Philip hem  in maart 1990 in de Franse krant Le Soir zijn steun betuigde dat Jean Marie verkozen was tot Europarlementarier. De hulp van Philip aan Geert heeft het uiteindelijke doel  een grote groep Europese medeburgers ongewenst te verklaren met behulp van propaganda. Propaganda die heel dicht bij dat van de nazificering van de Nederlander in de jaren veertig komt.

Read Full Post »

Zijn de conversaties lang  wanneer Jan Peter Balkenende met God spreekt? Spreekt Jan Peter over de krakkemikkige jurridische  onderbouwing van z,n goedkeuring en deelname aan de invasie in Irak? Of schuift hij dat nog maar even voor zich uit tot het moment waarop hij aan z,n laatste moment komt waarop hij zijn adem uitblaast en op weg gaat naar de hemelpoort? En dat hij over zijn schending van het internationale verdrag van de rechten van het kind spreekt? En over zijn drang om de democratie naar zijn eigen hand te zetten en zijn wil om een leven lang Minister President te blijven?

Of zou hij dit al gewoon verzwijgen, zou hij dit allemaal slechts een klein en onbelangrijk detail vinden? Zou hij dit allemaal niet in de gaten hebben, zich bewust zijn? Zou hij zichzelf  zo,n ontzettend goed mens vinden?

De Amerikanen hebben eindelijk een President achter zich gelaten die acht jaar lang met destructie bezig is geweest. En wij zitten sinds twee-en-twintig juli tweeduizend-twee met Jan Peter opgescheept die tot aan de dag van vandaag George Bush heeft vereerd en hem tot z,n beste kameraad heeft gerekend. Jan Peter zal het nu wel moeilijk gaan krijgen en zal zich in de meest onmogelijke bochten moeten aan wringen om zijn termijn waaraan hij nu bezig is vol te maken. Want zodra hij Barack Obama gaat prijzen devalueert hij zijn eigen beleid van zijn afgelopen kabinetten.

Read Full Post »

Een maatje meer

Henry vroeg mij nog niet zo lang geleden of ik nog een andere plek dan dit weblog heb waarop ik m,n foto,s wat groter laat zien. Een idee dat zeker de moeite waard is vond ik. Een  Flickr account heb ik wel maar veel heb ik er tot nu toe  nog niet mee gedaan. Een plekkie bij Blogger heb ik ook al een hele tijd en daar heb ik tijdenlang ook  al niets mee gedaan. Henry,s vraag bleef me bezig houden. En ik zal zowel Flickr als Blogger eens wat meer gaan uitproberen. Kijken wat ik er mee kan, of het me bevalt en welke ik het meest bij mij vind passen. Een heel groot bestand met veel foto,s wil ik niet aanleggen. Een kleine ruimte waar ik een steeds wisselend aantal foto,s laat zien. Een soort expositie zou het moeten zijn. In de sidebar hiernaast kun je ze aanklikken.

Read Full Post »

Koning winter

Koning winter heeft ons al twee weken in z,n macht. En we weten er tegenwoordig niet goed mee om te gaan. Bij het maken en onderhouden van de meeste autobanen hebben we alleen nog rekening met regen gehouden en daarvoor speciaal asfalt gebruikt. Gemaakt met een speciale samenstelling dat alleen  bruikbaar is op waterige wegen. Daklozen en mensen die om welke rede dan ook zijn afgesloten van gas en licht vallen, als er geen voedselbanken-serie op de televisie was geweest,  nu nog eens extra op. Winter is dus meer dan alleen maar kou.

Pluto is de verpersoonlijking van de winter. Hij ging immers  vanuit de diepten der aarde naar de bovenwereld om vervolgens zijn oog te laten vallen op Persephone,  de beeldschone dochter van Ceres, de godin van de aarde. Pluto ontvoerde Persephone en nam haar mee naar de onderwereld en huwde met haar.Uit wanhoop over het lot van haar dochter liet Ceres de aarde vruchteloos worden . Ziende dat het zo niet langer kon, zond Jupiter de god Mercurius naar Pluto met het bevel Proserpina aan haar moeder te retourneren. Pluto gehoorzaamde, maar haalde wel een list uit: voordat Proserpina mocht vertrekken, liet Pluto haar zes zaden van een granaatappel uit de onderwereld eten. Hierdoor werd Proserpina voor zes maanden van ieder jaar gebonden aan Pluto en moest zij tot in de eeuwigheid ieder half jaar met hem doorbrengen in de onderwereld. In de tijd van het jaar dat Persephone bij haar moeder was was de wereld warm en vol met bloemmen. De tijd echter dat Persephone  in het andere halve jaar in de onderwereld bij Pluto was werd de bovenwereld in een koude wereld veranderd, was het er winter.

Toch is de winter niet alleen treurigheid, het is een tijd waarin er feesten zijn zoals Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Tijd waarin onze Noord  Europese bewoners, de Lappen, gewoon muziek blijven maken.

Read Full Post »

Bevroren beelden

Het was mistig en koud en er waren gelukkig maar heel weinig schaatsers aan de Almeerse kant van de Oostvaardersplassen. Stilte werd een enkele keer onderbroken door het geluid van een gans. Een roedel  edelherten werd langzaam zichtbaar vanuit de mist, bijna zonder beweging en leverde op deze manier bevroren beelden af.

Read Full Post »

Terwijl schaatsers de vogels verjagen in de Oostvardersplassen  aan de Lelystadse kant concentreer ik mij op een ver detail van een foto waarop die vliegende bewoners hun rust nog hadden. Ijs maakt de Hollander gek en Staatsbosbeheer gaat daarin mee. De rust in het gebied waar de mens afstand van heeft genomen en heeft geschonken aan de vissen, vogels en dieren is door de ijsgekke mens voor èèn dag volkomen verkracht. Menig ijskenner roemt al dagen lang de kwaliteit van dit bevroren gebied. “Zulk mooi ijs heb ik in heel mijn leven nog nooit gezien” was wat een wat oudere ijskenner en ervaren schaatser een paar dagen geleden al sprak en waarvan hij vind dat het nu massaal bekrast mag worden.

Ik zal vandaag even de rust zoeken aan de andere kant van de Oostvaardersplassen met hooguit heel stilletjes dit lied van Patricia Barber in mijn gedachten.

Read Full Post »

De grote wereldleiders van na de Tweede Wereld oorlog hebben het voor elkaar gekregen dat twee slachtoffers sinds 1948 al met elkaar in oorlog zijn. Het Midden-Oosten was het slachtveld van de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland en de joden en arabieren werden ongevraagd de troepen van deze twee wereldmogendheden. Iedere dag dat  hun oorlog langer duurt levert meer slachtoffers op en maakt de kans op vrede kleiner. Zorgt er voor dat het individuen van beide groepen niet in dank wordt afgenomen als zij zich inspannen voor vrede. Het betekende de dood van Rachel Corry die in Gaza probeerde de Palastijnen te helpen. Het kostte zelfs het leven van een Israelische Premier, Yitzchak Rabin. Vrede krijgen in Israel en de twee naaste buren op de Westbank en Gaza is veel meer dan het stoppen van raketbeschietingen, bombardementen en het afbreken van blokkades. Joden en Palastijnen zouden vertrouwen moeten krijgen in elkaar en vriendjes met elkaar moeten worden. De wereld kan daarbij helpen door eens op te houden met partij te  kiezen. Ik heb de verschrikkelijke pijn van een Israelische man gezien die z,n vrouw en kind verloor door een zelfmoordaanslag op een Israelische stadsbus. Die geen enkele boodschap meer had aan welke Arabier dan ook. En ik kan me levendig indenken hoe de pijn is van iedere andere overlevende die zoiets meemaakt. En dat is dezelfde, of het nu Israelische zijn of Palastijnen. Of het je als mens nu in Israel of Palastina overkomt of waar dan ook.

Two children of same cruel parent look at one another and see in each other the image of the cruel parent or the image of their past oppressor. This is very much the case between Jew and Arab: It’s a conflict between two victims.
Quotation of Amos Oz

Post scriptum:  Er zijn weinig ego-documenten te vinden van de bewoners uit Gaza. De enige informatie uit dit Palastijns gebied  vind ik in de weblogs, zoals deze, van een Palestijnse moeder. United Civilians for peace heet een Dossier Gaza. Daar kun je meer info over Gaza vinden.

Read Full Post »

Older Posts »