Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 28 januari 2009

Èèn van Neerlands grootste helden uit de  Gouden Eeuw, de molenbouwer en waterbouwkundige Jan Adriaanszoon Leeghwater, zou het in deze tijd aan de stok hebben gekregen met Thilde Kuit, Manja Verhorst en Soemini Kasanmoentalib. Deze drie dames zijn niet zo gecharmeerd van een verdere inpoldering van het Ij- en Markermeer.De gemeente Amsterdam en Almere willen van het water af dat voor hun neus ligt. Huizen en snelwegen zien ze er veel liever.  De gemeente Waterland komt de dames tegemoet en neemt nu het voortouw in de strijd tegen die inpolderingsplannen van Mokum en Blijmakersveen.

Nederland heeft natuurlijk z,n geografisch bestaan voor het grootste gedeelte te danken aan al die onbekende boeren en stadsbouwers uit de tijden van ver voor de Gouden Eeuw die het op de kaart hebben gezet. En aan de knappe koppen vanaf die eeuw tot aan nu. Maar er moet natuurlijk eens een eind komen aan die bijna onbedwingbare behoefte aan “lebensraum”.  Een land heeft niet alleen behoefte aan droge voeten. Natuur is minstens zo belangrijk. Zonder die grote slok water aan de rand van de Oostvaardersplassen zouden die plassen een gewisse dood tegemoed gaan. Zou de leefbaarheid van het gebied rondom  dat wat eens de Zuiderzee was voorgoed naar de challemieze* geholpen worden. De gemeente Amsterdam en Almere zouden deze waterplas dat onderdeel uitmaakt van het zogenoemde Natura 2000 gebied moeten laten voor wat het is. Een beetje hulp voor de drie dames die zich verenigd hebben in de stichting De Kwade Zwaan is heel welkom. En dat kan door het ondertekenen van de petitie die tot doel heeft om het Ijmeer open te houden. Ik doe dat in ieder geval en naar ik hoop jullie ook.

*  jiddisch :  naar de verdommenis.

Advertentie

Read Full Post »