Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 28 juni 2009

Zelfzorg is voor de mens  een noodzakelijke voorwaarde voor een zelfstandig bestaan. Maar al te vaak denken velen dat zelfzorg slechts een voldoende voorwaarde is voor een zelfstandig bestaan. “Als ik me maar zelfstandig kan aankleden en wassen, boodschappen doen en kan koken”  is de gedachte. Zo eenvoudig is dat echter niet, er zijn veel meer voorwaarden die een zelfstandig bestaan mogelijk maken. De beleidsmakers en maaksters op het ministerie van VWS denken maar al te vaak dat het zich zelfstandig kunnen wassen, aankleden, koken en boodschappen doen voldoende voorwaarden zijn voor die zelfstandigheid. En, wanneer dat niet voldoende is er nog mantelzorg geleverd kan worden door de direkte familie en een handje vol vrijwilligers. De beleidsmakers willen voor een dubbeltje op de eerste rij zitten, met een rotsvast vertrouwen dat zij er al het mogelijke voor hebben gedaan om de burgers die zelfstandigheid te bieden. De realiteit dat dit niet voldoende is gaan zij uit de weg, het is voor hen te duur.

Het ministerie van VWS is slechts èèn onderdeel van het kabinet. Een kabinet dat zeer goed in staat is om voor zich zelf  te zorgen. Heeft er een minister een zonnebril nodig  dan koopt hij dat wel op kosten van de burger. Hij heeft dat ding immers nodig om zelstandig z,n werk te kunnen doen.  Deze opstelling zogt er voor dat niet alleen de betrokken minister en, zo mag ik aannemen, betrokken ambtenaar daar persoonlijk voordeel mee heeft maar ook Geert Wilders.

Èèn van de meest elementaire voorwaarden voor een sociaal regeringsbeleid is de zorg voor een menswaardig bestaan voor hen die dat niet meer geheel zelfstandig kunnen. Het budget daarvoor mag in mijn visie niet geoormerkt zijn. Het is het collektief belang van allen in onze samenleving. Ministers, kamerleden en ambtenaren die alleen aan zichzelf denken vernietigen meer dan alleen de houdbaarheid van een zittend kabinet. Ze  vernietigen het vertrouwen in het politieke bestel. Iedere politieke bestuurder kan weten wat voor gevolg dat egoistisch handelen tot gevolg kan hebben. De geschiedenis heeft daar voorbeelden genoeg van.

Naar een ander wijzen of de schuld leggen bij organisatorische beleidsfouten, oude politiek (wat dat dan ook moge zijn) of de economische crisis is slechts een afleidingstaktiek.  Het zord er zeker niet voor om figuren met rascistische en fascistische ideeën geen kansen te bieden. Het maakt juist vrij baan voor populisme. Populisme waarmee mensen zoals Geert Wilders zich bedienen.

Allen die hier wonen vormen gezamelijk deze maatschappij. Een politiek die zich afzijdig houd van religie bewijst de samenleving geen dienst. Een politiek die zich alleen met èèn of twee religies bezig houd maakt dezelfde denkfout. Alles wat een samenleving vormd behoort verankerd te zijn in het politieke denkraam. Alle religie uitsluiten tast het wezen van de samenleving aan. Dat is even schadelijk als alleen het Islamitische onderdeel van deze samenleving afwijzen. Een maatschappij die niet in dezelfde mate voor al z,n burgers zorgt is gedoemd ten onder te gaan.

Advertentie

Read Full Post »