Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 13 augustus 2009

Verstoppertje spelen

De tijden dat kunstschilders zoals Rembrandt in conflict kwamen met hun klanten over hoe die geportretteerd wilden worden ligt al ver achter ons. Zo nu en dan ontstaat er nog wel eens heibel maar dat zijn slechts incidenten. Zo,n voorbeeld was er toen Koningin Beatrix lichtelijk woedend was op Andy Warhol over een portret dat deze sublieme kunstenaar van haar had gemaakt. Het beoefenen van de teken en schilderkunsten is in z,n algemeenheid vrij. Trix kon, net zo als de compagnie van kapitein Frans Banning Cock en luitenant  Willem van Ruytenburgh niet voorkomen dat die gewraakte kunstwerken tentoon gesteld werden. Normaal gesproken zijn koningen, koninginnen, prinsen, prinsessen, keizers en keizerinnen en andere mensen met wereldse macht nogal ijdel en zien zij zich ontzettend graag geportretteerd. Het liefst te midden van hun wereldse rijkdommen en bezittingen.

Er is iets raars aan de hand met de leden van het Huis van Oranje. Niet zomaar iets raars. Het is besmettelijk en slaat over naar de ministeries van ons landsbestuur. Google en zijn nieuwe rivaal van Microsoft, Bing, mogen alleen hele vage afbeeldingen van satelliet opnamen van de locaties van de paleizen en legerbases publiek toonbaar maken. Openheid is kennelijk bedoeld voor alle andere zaken en personen. De modernisering van het Koningshuis dat door Juul en haar vliegende en bedriegende echtgenoot zo voortvarend in gang werd gezet wordt op vakkundige manier door hun kleindochter, Beatrix,  voorvarend gesloopt. Geholpen door dat eigenzinnige watermannetje blijft dat niet bij een verbod op de openbaarmaking van satellietbeelden van hun onroerend goed. Een perbureau zoals het AP moet er ook al aan geloven en mag zonder enige toestemming van de koninklijke persdienst niets meer aan nieuws afstaan ter publicaie door welke media dan ook.

Zou je willen betalen voor iets dat je niet mag zien, waar je heel weinig van mag weten en die jou wel de baas willen zijn? Ik niet , maar het belastingsstelsel staat me niet in staat dat daadwerkelijk te kunnen doen. Niet dat ik ze wat misgun hoor, de …. mogen ze krijgen. Net zo als de  generaals die hun door ons betaalde gereedschappen voor ons allen verborgen houden.

Naschrift: Martine wees mij op een fout die ik hier gemaakt heb. Beatrix is de dochter en niet de kleindochter van Juul en Bernhard.

Advertentie

Read Full Post »