Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 20 september 2009

De afgelopen week werd gedomineerd door lieden die zich op niet mis te verstane wijze zichzelf en dat wat ze vertegenwoordigen kenschetsten en de aandacht vestigden op dat waar ze voor staan. Blonde Geert nam de aftrap door z,n voorstel tot het invoeren van de Kopvodden Tax. Mark Rutte deed dat door  z,n conservatisme met betrekking tot de hypotheken weer eens stellig te verdedigen en Agnes Kant door haar papagaai gedrag ten aanzien van een andere stelling van Blonde Geert dat betrekking heeft op de leeftijd waarop mensen gebruik mogen gaan maken van de AOW en Jacques Roosendaal van de SGP wil vooral naar “boven” kijken en niet naar de inhoud van de portemonnee.

Een miljarden-nota heeft altijd kunnen rekenen op lekkages en veel geklets. Zo,n lek dat steevast net iets eerder optreed dan de officiele presentatie van zo,n door geld gedomineerde nota heeft tot doel om de schok die de inhoud van zo,n miljarden- nota teweeg kan brengen iets te verzachten. Een voorbereiding als het ware op een slecht nieuws gesprek. Het eerste geklets dat de volgende twee dagen plaat vind in  de openbare praatzaal van onze democratie heeft veel weg van het parings-ritueel van het edelhert, een ritueel dat zich traditiegetrouw in dezelfde periode in het jaar afspeelt en het leven van de kudde tijdelijk volledig beheerst.

En zo trof ik het boodschappen-centrum van Blijmakersveen gisteren aan.  Een marktkramentafeltje van de Federatie  van de Nederlandse Vakbeweging, vlak voor het begin van de markt, waar een paar kaderleden van die vereniging de winkelende burgers opriepen om in verzet te komen tegen de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en vooral ook om lid te worden van die vereniging werd aan de andere kant van de markt gemarkeert door de bus van Jezus en waarvan de inzittenden in processie en kerstenend rondliepen met een hemelse boodschap die over alles behalve  de inhoud van de portemonnee ging.

Stellingen en standpunten worden weer eens duidelijk gemaakt in deze  derde week van september, iets dat natuurlijk gewoon bij het zich repeterend september gedrag behoort maar waarvan het volume dit jaar en paar streepjes verder openstaat. Het gat dat in de geldvakken van onze beurzen zit  wordt dit maal aardig uitgebuit ter prediking van de onderliggende motivaties die de spelers in deze politieke paringsdans  met de burgers uitvoeren. Blonde Geert legt de schuld van alles met name op èèn van de drie grootste religieuze bewegingen die in theorie aan elkaar verbonden zijn. De echte socialisten leggen traditiegetrouw de schuld bij de rijken en de Christelijke vertegenwoordigers leggen de schuld vooral bij de goddelozen.

Ik verwacht in de komende tijd een verharding van de strijd tussen deze  van elkaar verschillende levens filosofieën. De Britse historicus Ian Kershaw dicht op  niet aannemelijke gronden Blonde Geert minder succes toe dan dat Adolf Hitler dat in zijn tijd had. En ik hoop dat die professor en kenner bij uitstek van die Oostenrijker het echt bij het rechte eind heeft. Ik hoop dat Blonde Geert in het geval dat hij door een rechter gevangen gezet wordt niet dezelfde succesvolle kroontjespen zal hanteren als Adolf dat tijdens z,n gevangenschap in Landsberg Am Lech dat deed. Dat de aanhangster van Carl Marx ,s  gedachtengoed dat gedachtengoed niet reproduceert. Dat de vurige pleitbezorgers van de ideologieën van de vertegenwoordigers van Jezus in Rome en alle vertegenwoordigers van Martin Luther en Johannes Calvijn niet zo,n vernietigende greep op het leven van de burger heeft als in het verleden.

De hoop op een blije en veilige wereld vol kleur die men in Woodstock in 1969 had is natuurlijk nooit uitgekomen. Het is echter gelukkig ook nooit meer verdwenen wanneer ik weer David Crosby,  Stephan Stills , Graham Nash en Neil Young het nummer  Judy Blue Eyes hoor zingen. En koester ik stiekem nog een sprankje hoop op een wereld waarin een beetje menselijkheid iets dominanter aanwezig kan zijn dan dat het nu is.

Read Full Post »