Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2010

Een roestige her-innering

Dat er Rooms Katholieke priesters waren in Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland die in de afgelopen jaren in het nieuws kwamen vanwege hun sexuele aktiviteiten die zij met kinderen hadden verbaasde mij niet. Een celibatair leven is iets dat nu eenmaal tegen de wetten der natuur indruist. Zelfs als een mens er voor kiest om zich geheel aan z,n Schepper te onderwerpen, z,n leven geheel in handen te leggen van E-lohim en alleen hem lief te hebben, dan nog blijft de mens opgescheept zitten met zijn of haar sexuele drang. Dat ligt nu eenmaal vast in de chemisch-biologische programmering van het menselijke besturings systeem. Dat geestelijken, of het nu pausen zijn of monniken, een abt of abdes zich niet kunnen ontrekken aan aan deze wetmatigheid is niet nieuw. In de Joods-Christelijke, Islamitische geschiedenis waren de Aartsvaderen niet zonder vrouwen. waren zelfs Mosje ( die ook wel Mozes genoemd wordt) en Mohammed niet zonder vrouw. Als enigste uitzondering, zo wordt beweerd, was Jesjoea (die ook wel Jezus de gezalfde wordt genoemd) zonder vrouw. Èèn van Jeshoea,s vaste vrienden, de apostel Paulus schreef in èèn van z,n eerste brieven die hij aan de Korintiërs schreef ( 7:1-40) zijn gedachten over het huwelijk en ongehuwd zijn. Hier ligt het fundament van het Christelijke celibaat.

Het verbaasde me dan ook niet dat er nu ook berichten in de media zijn verschenen over Nederlandse paters die zich sexueel hebben misdragen, zich aan kinderen hebben vergrepen. Bij het lezen van dat eerste bericht uit de NRC dat gisteren verscheen kwam een roestige her-innering bij mij boven. Ik ken namelijk de congregatie van de Salesianen van Don Bosco. Ik ken vermoedelijk persoonlijk de paters, of ten minste èèn van hen, die bij dat misbruik van jongeren betrokken waren. Het betreft èèn persoonlijke ervaring met deze ène.op een ander internaat van deze religieuze club van de Salesianen. Het gebeurde op het internaat met de naam Don Bosco in Leusden. Die ene pater kon zich niet verzetten tegen z,n sexuele driften die bij hem boven kwamen . En hij koos mij uit als èèn van de jongetjes die hij daarbij nodig had. Lang heeft dat gelukkig niet geduurd doordat ik het thuis bij m,n ouders tijdens èèn van m,n weekenden thuis vertelde. Ik wilde namelijk niet meer terug op die zondag avond. M,n vader belde toen die hoofd pater van Don Bosco en eiste het vertrek van die  “vieze pedofiele pater” . Ik mocht nog een nachtje thuis blijven zodat deCongregatie van Don Bosco de tijd had die pater te verwijderen van het internaat. Ze habben hem naar het nu in opspraak geraakte internaat in s,Heerenberg gestuurd. Veilig verstopt voor de buitenwereld.

Op de volgende dag dat ik dus weer (met onnoemelijk veel tegenzin) weer terug kwam op het internaat daar in Leusden moest ik me meteen melden bij de pater die leiding gaf aan de LTS die er bij gevestigd was. “Ik moest niet denken dat ik een superheld was. Ik was maar helemaal niets. Ik was een nul”was de strekking van de preek die ik van deze pater kreeg. “Ik had het leven en de mogelijke carriëre van die pater in kwestie naar de challemieze geholpen. Wie dacht ik wel te zijn om dat te doen”. Alvorens ik me weer in het dagelijkse leven van het internaat mocht begeven moest ik eerst in m,n èèntje de koer ofwel het schoolplein op het terrein van Don Bosco vegen. Als een extra vernedering na dat intimiderend gesprek dat in feite slechts èèn monoloog was. Onder de ogen van iedereen, paters en kinderen.

De rest van de jaren die ik er zat hebben die paters mij constant laten merken hoe ze over me dachten. Maakten zij mijn leven daar onmogelijk. En als klap op de vuurpijl stuurden ze mij twee maanden voordat ik mijn eindexamen van de LTS, het was bij het begin van de Paasvakantie in 1966 weg. Werd ik van het internaat getrapt. De motivatie die ze er aan gaven was dat het om godsdienstige redenen gebeurde. Uiteindelijk was ik op de eeste plaats maar een joods jongetje, was mijn interpretatie. Het paste bij de geschiedenis van dat gebouw dat ooit, tijdens de bezetting dienst deed als onderkomen voor de Duitse staf en z,n personeel van Kamp Amersfoort. Een schooldiploma heb ik nimmer gehaald. School was voor mij verder taboe geworden. Want hoe leg je in hemelsnaam bij een aanmelding bij een andere LTS uit dat je van de eerdere school bent afgetrapt, wat de rede daarvoor was?

Het heeft natuurlijk een behoorlijke impact gehad op mijn verdere leven. Vanaf dat eerste moment in 1964 heb ik me terug getrokken en geloof nergens meer in, vanaf dat moment was de wereld mijn wereld niet meer. En moest ik een nieuwe maken. Nog steeds zijn er af en toe mensen die me nu vertellen dat het al zo lang geleden is en niet willen geloven dat ik er nog steeds last van heb. Zoals een psychiater dat deed bij mijn laatste herkeuring voor de WAO. Ik heb het gewoon veilig weg gestopt in een klein doosje, een doosje waar ik eigenlijk nooit meer in kijk. Zo af en toe komt er die ene roestige her-innering er eventjes uit, zoals nu.

Advertentie

Read Full Post »

Kom dat zien

Reclame maken doe ik bijna nooit op m,n weblog. Als ik dat doe moet er een speciale rede voor zijn. Een commercieel doel zal zeker niet tot èèn van  de argumenten behoren. Het zal in de meeste gevallen een bijzonder weblog zijn dat ik onder de aandacht wil brengen. Deze keer dus zo,n uitzondering, Pixelnutz.com. Het is een site die, zoals èèn van de makers liet weten, nog niet helemaal af maar wel al te bewonderen. Het is de moeite waard om dus nu al te bekijken. De link er naar toe heb ik maar vast in m,n blogroll onder het kopje “kunst” vast gezet. De makers van deze site zullen jullie wel kennen, het zijn Mannie en Redstar. En tot slot, omdat het bij reclame gebruikelijk is hoort er natuurlijk ook een muziekje bij.

Read Full Post »

Zou Jan Peter Balkenende zich recent een zin uit een filosofisch werk van Baruch Spinoza her-innerd hebben of zou hij het per toeval gelezen of gehoord hebben?  Een zin uit Baruch Spinosa,s Tractatus Theologico Politicus die hij in 1677 schreef. Zou Jan Peter Balkenende door het eerste deel van die zin ” Als het even gemakkelijk was over gedachten te heersen als over tongen” in het tweede deel van die zin  “zou iedereen veilig kunnen regeren en zou geen enkel staatsgezag gewelddadig zijn”  het woordje “iedereen“vervangen hebben door  “ik” ?

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik vernam dat Jan Peter Balkenende van Wouter Bos wilde dat die z,n woorden en het liefst nog ook z,n gedachten over de deelname aan de bezettingsmacht in Uruzgan voor zichzelf zou houden. Zou die Jan Peter als brokkenpiloot na z,n derde crash z,n vierde willen voorkomen door een despoot te zijn ? Zou dit despotisme vaste vorm gaan krijgen in het Nederlands Staatsbestel ? Staan we aan de vooravond van een nachtmerrie?

Voorlopig heb ik schoon genoeg van al die radio, tv en andere nieuws media. Ze komen niet verder dan het stellen van voor de hand liggende vragen en zij geven zo doende geen duidelijk inzicht in wat er zich urenlang achter de gesloten  ramen en deuren van een gebouw ergens in s,Gravenhage verbaal heeft afgespeeld. Het is niet aannemelijk dat de deelnemers aan die gesprekken ons deelgenoot willen maken van de werkelijke inhoud daarvan. Aannemelijker is dat, mocht er toch genotuleerd zijn in geschrift of op tape, het zeer spoedig verdwenen is.

Ik was in het begin van de middag weer eens langs de randen van de Oostvaardersplassen en zag dat de gansen en een hoop andere vogels weer van hun vakantie adressen zijn terug gekeerd. Sommigen slecht als tussenstop. Het gekrakeel van mensen laat hen koud. Aan de sporen die te zien waren over het steeds dunner wordende ijs zie ik dat er nog steeds reeën zijn die zich er niet door laten weerhouden om van oever naar oever te gaan. Een tocht die ze deze komende dagen veel vaker zullen maken omdat de beschutting van de bossen door de oplopende temperatuur minder noodzakelijk zal zijn voor ze om te overleven. De winter begint zo zoetjes aan te verdwijnen en maakt zodoende plaats voor een volgend jaargetij, de wereld heeft hier vier gezichten

Zonder het gebruik van een statief is het fotograferen met een telelens van die vliegende beauty,s een bezigheid dat gedoemd is om te mislukken. En dat ding had ik niet bij mij. Die plaatjes zullen wel volgen. Deze ree die ik wel zonder het gebruik van drie poten op de foto kon krijgen is in ieder geval wel gelukt. Thuis gekomen mislukte er nog iets. Èèn van m,n vaste bezoekers hier, Me,  had het gezien. Ik was begonnen aan dit logje maar moest het door iets even afsluiten. En dat ging mis zodat alleen de bovenste foto verscheen. aan de geschreven tekst was ik nog niet toe gekomen. ik dank Me dan ook voor z,n snelle reactie.

Read Full Post »

Een leerplichtig prinsesje, een prins in afwachting van een beloofde kroon , een eeuwig glimlachende vrouw die op grond van het een-en-veertigste Koninklijk Besluit dat genomen werd op 25 februari 2002 zich prinses mag laten noemen en een Zeeuwse meneer die de beschikking heeft over een regerings vliegtuig  zijn tesamen slechts èèn klein groepje mensen die zich de vrijheid hebben veroorloofd om te zorgen dat het Olympisch vuur van de Winterspelen een vervuilend effect zal hebben op het milleu. Sport mag verbroederen, sport het kan uiterst gezond zijn, sport wakkert heel vaak nationalistische sentimenten aan, sport doorbreekt de vaste programmering  van menig media bedrijf. Sport heeft krijgskunde en millitairisme een gezicht gegeven en geeft daardoor nog wel eens een aanleiding tot geweld. Sport is over-gewaardeerd en dat heeft z,n consequenties.

Politiek is vergelijkbaar met sport bedacht ik me gister avond. Lui hangend op de bank bracht ik m,n tijd door met naast een mooie Britse film vooral heel veel onzin op de televisie. Televisie kijken is dan ook niet m,n allereerste wens voor een gezellig dagje niksen. Het feit dat een kaakchirurg mijn bovengebit uit mijn bovenkaak haalde en daar in de plaats een kunstgebit plantte en, alsof het nog niet genoeg was, ook nog een  uit de onderste kaak aan de linkerkant bevindende kies ontstal was de aanleiding voor zo,n avondje televisie-ellende. De treurigheid waarmee Femke, Pieter, Wouter, Agnes, Alexander, Mark en Geert van een politiek debat met twee showmasters van de Publieke Omroep een show maakten wekte bij mij de associatie op van sport. Een sport waarbij het gebruik van kaken, intellectuele hersenspinsels, en vooral veel tijd noodzakelijk zijn met, en dat is absoluut noodzakelijk, een hoop publiek.  En ik verbaasde me over het feit dat van alle deelnemende Politieke Partijen er èèn partij was die een reserve speler had ingezet. Jan Peter, de vaste speler van het CDA zat op dat moment op z,n krent ergens in Canada naar de Olympische rookpluimen te staren en was voor dit sportieve debat vervangen door meneer Pieter Van Geel.

Beide sporten, die Olympische en die Politieke hebben veel gemeenschappelijks. Iedere speler heeft een vervanger, het vergt veel tijd, het is vermakelijk en slaapverwekkend , het nodigd nogal eens uit tot het plegen van geweld en het is bovenal een grote belasting voor het milleu. Beide sporten die avond deden mij m,n napijn van al dat gesjor aan m,n kaken niet vergeten. Daar hielp alleen Ibrufen 600mg en mooie muziek bij.

Read Full Post »

Onze harde schijf heeft iets dat er niet thuis hoort. Dat “iets” zorgt er voor dat de gebruikelijke snelheid waarmee het z,n werk doet een stuk minder is geworden en dat het vooral merkbaar is bij het laden van internet browsers, ongeacht of deze nu IE 8, Firefox of Google Chrome is. Het zou, dacht ik , geen probleem moeten zijn. Een kwestie van schijf controle uitvoeren en zo de fout of foutjes en mogelijke beschadigde sectoren opsporen en laten herstellen. Dus even chkdsk laten uitvoeren., een normale handeling dacht ik. Maar wanneer ik het doe krijg ik de melding dat het volume ten behoeve van de directe toegang niet te openen is. Zelfs niet wanneer ik dat via DOS als administrator probeer omdat DOS het verdomd om naar het wachtwoord te vragen. Microsoft,s  telefonische helpdesk is pas maandag weer bereikbaar dus doen we het maar even op een trage manier.

In de voorbije weken hebben een aantal paarden in de Oostvaardersplassen zich een weg gebaand over het ijs en zijn zodoende in het Oostvaardersbos beland. Ze zitten daar nu een beetje opgesloten tussen afrasteringen, wildroosters en dun ijs. Zoals ik nu dus op zoek ben naar een openening  om in het volume van de c schijf van onze computer te komen zijn deze paarden op zoek naar een opening om weer in hun grotere terratorium  van die Oostvaardersplassen te komen en mogelijk weer hun aansluiting te krijgen bij hun eerdere kudde. Ze worden er momenteel een handje bij geholpen door de boswachters van Staatsbosbeheer die een aantal wildroosters vol zand hebben gegooid naar een hek dat de toegang tot het gebied geeft. Het probleem is natuurlijk wel dat dit op een manier moet gebeuren waarbij de Hekrunderen en de paarden die de overtocht over het ijs niet gemaakt hadden niet alsnog naar het Oostvaardersbos zullen komen. Het zullen dan ook spannende dagen worden.

Gisteren hoorde ik tijdens een radio programma van de VPRO  dat over de tentoonstelling over drie generaties joden en de kampen van  Theresienstadt en Auschwitz  ging op Radio 6 een song over hoe de stad New York de zanger vermoord. Een opmerkelijke muziek keuze voor een interview met de makers van de al evenzeer opmerkelijke  multi-mediale tentoonstelling  “Auschwitz  nu, drie generaties”.  Een tentoonstelling dat feitelijk ook over een opening gaat. Van het zwijgen over de persoonlijke her-inneringen van grootouders en ouders naar de derde en ook tweede generatie na de Shoa naar het vertellen daar over.

Read Full Post »