Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for maart, 2010

Geert, blond met blauwe ogen, is zoals het gezegde is: een dom blondje. Zijn gedachten over de samenleving, over integratie en religie getuigen niet van enige kennis van sociologie. Hij weet dus niets van het menselijk gedrag in relatie met hun sociale omgeving. Dat komt, vermoed ik, doordat hij weinig van het menselijk gedrag kent, weinig ook van sociale structuren. Zijn stromannen in de gemeente Almere zijn al niet veel beter. het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij, gezamelijk als PVV, de kiezers op een nog nooit zo grove wijze hebben bedrogen. Hun gebrekkige kennis van de maatschappij, met alles wat daarmee samenhangt, doet hen de das om. Verantwoording nemen voor het besturen van een stad als Den Haag of Almere is een stapje te ver gebleken voor die heren en dames.

Neem nu eens de kennis die zij hebben van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Aan de hand van statistieken kunnen ze nog wel een beeld krijgen hoeveel autochtonen en allochtonen er in die stad wonen. Maar over de sociale en psychische achtergronden van de Almeerse bevolking weten zij absoluut niets. Ze raaskallen wat dat betreft er lustig op los. Zonder blikken of blozen weten ze heel zeker dat er lang niet zoveel verslaafden met een psychiatrisch ziektebeeld in deze stad wonen als dat wordt genoemd door Kwintes, een organisatie die voor een groep van 29 psychiatrisch gestoorde verslaafden een opvanghuis willen realiseren in het centrum van deze stad. De stromannen en vrouwen van Geert denken dat Kwintes het overgrote gedeelte van die 29 verslaafden wil importeren naar dat geplande “spuithotel” in Almere.

Zo op het eerste gezicht zie je natuurlijk niets dat zou kunnen wijzen op het bestaan van een grote groep verslaafden met een psychiatrisch ziektebeeld als je zomaar een snapshot maakt op een regenachtige middag ergens in het centrum van deze stad. Je moet gewoon iets verder kijken dan je neus lang is. Dat is zeker van belang als je een stad wenst te besturen. Het is niet zo,n spuithotel dat de nodige overlast in deze stad zal veroorzaken maar juist de PVV.

Advertentie

Read Full Post »

Talloze tekstballonnen schoten als raketten mijn hoofd uit, welliswaar heel stil maar toch……  Wir haben es nicht gewusst, dat zinnetje werd door veel mannen en vrouwen uitgesproken tijdens  een tribunaal dat in Munchen gehouden werd, met de bedoeling daarmee te ontkennen dat ze het wel geweten hebben. Een 78 jarige oud-bisschop die zoiets in de daarop volgende eeuw tijdens een interview in een talkshow zegt, doelend op misdaden die niets te maken hebben met die misdaden waarvoor Nationaal Socialisten daar in Munchen  voor het tribunaal stonden is of dement of krankjorum. Zo,n uitspraak gaat nog veel verder dan te proberen de feiten, het sexueel misbruik van jonge adolecenten  in een doofpot te stoppen. De feiten zaten namelijk al heel lang in die doofpot.

En het was niet alleen die uitspraak dat de Bisschop maakte en hem ofwel demente ofwel krankjorum trekjes gaf. Hij trok het aantal misbruikten sterk in twijfel en maakte daarbij de overgrote meerderheid van die groep tot fantasten, tot leugenaars. En daarmee heeft hij tijdens dat ène gesprek met Pauw en Witteman die hele groep van door de dienaren van de Rooms-Katholieke Kerk misbruikte en mishandelde kinderen in een paar zinnen weer in die verschrikkelijke periode terug gezet. De bisschop begaat de “zonde” opnieuw, niet in de herhaling van die daden maar in woorden. Ik ben niet de enigste die gisteravond door die Bisschop op z,n ziel is getrapt.

Jaren geleden was er een tentoonstelling in het Katharijneconvent over de spotprenten die door de kunstschilders uit de tijden der Reformatie geschilderd waren. Protesten tegen de misdragingen die door de Rooms-Katholieke geestelijken toen al eeuwenlang werden begaan. In die tijd vormden juist die door de kunstschilders vervaardigde werken de munitie waardoor de Heilige Kerk scheurde en de Reformatie begon, daarmee de macht van het Vaticaan brak. Een commissie Deetman, een briefje van de Paus en de goedbedoelde aktie van èèn van die slachtoffers, Bert Smeets, zullen niet dat effekt hebben dat in die late middeleeuwen geschiedde. Geert Wilders zal blijven volharden dat het Christendom heilig is en dat de Islam een achterlijke Religie zou zijn. Het CDA zal de verdediger blijven van de Rooms-Katholieke Kerk. Letselschade advokaten zullen er centen aan verdienen.

Tot gisteravond was ik er niet uit of ik een klacht zou deponeren tegen die viespeuken van de Salesianen van Don Bosco in Leusden. Ze zullen wel stokoud of reeds overleden zijn. Hun namen heb ik op de een of andere manier al heel lang uit mijn geheugen gewist. Maar hun gezichten blijven en vermeerderen zich. Nu dragen ze zelf al mijters. Het heeft me al een week uit m,n gewone doen gehouden en die Bisschop heeft me over de streep gehaald. Het was natuurlijk niet z,n bedoeling, maar ja…….ik krijg weer lucht.

Read Full Post »

De nieuwe werkpaarden

In twee gemeenten zijn er, naast mensen ook paarden gekozen door de kiesgerechtigden, werkpaarden om iets preciezer te zijn. Zover ik weet voor de eerste keer. Dat is bijzonder, zeker in deze tijd waarin er toch een behoorlijke hoeveelheid aan menselijk vernuft wordt verlangd van bestuurders. Over drie maanden zullen we er achter komen of er naast de twee gemeentelijke stallen er ook nog een stal nodig zal zijn in de gebouwen van de Tweede Kamer.  De twee werkpaarden waarover ik het hier heb, Raymond De  Roon en Geert Wilders hebben nu eenmaal behoefte gekregen aan dit soort woningen. Zij zijn voornemens om in strijd met de Wet Gemeenschap-pelijke Regelingen en de Gemeentewet bezoldigde nevenfuncties te nemen die conflicterend kunnen zijn aan die van hun wethoudersschap. Nevenfuncties ook die een goede uitoefening van hun ambt als (toekomstig) wethouders behoorlijk in de weg zullen staan.

Het is kenmerkend voor lieden die zich helemaal hebben over gegeven aan hun wellust voor het hebben van macht om te denken dat het allemaal zo eenvoudig is. Dat een stad besturen en daarnaast ook nog het land zo iets is dat je gewoon gecombineerd kan doen. Er zitten tal van kwalijke en voor de democratie ongewenste neven-effecten aan gekleefd. Het Gemeentebelang is nu eenmaal een ander belang dan die van het land. Als je je voorts nog bedenkt dat er ook nog zo iets is als een Provincie dat bestuurd dient te worden en waarvan je mag veronderstellen dat de PVV ook daarin zitting zou willen hebben zijn er zelfs drie belangen die hiermee geschaad zullen worden. Want reken er maar op dat de PVV nog meer werkpaarden in hun stal hebben zitten.

Een Stad krijgt die bestuurders die de kiezers willen, een land krijgt dat zelfde, net zo als een Provincie. Ik geniet ondertussen hoe men er mee om zal gaan. Ik verheug me op de eerste tekenen van verzet op de werk ijver van de machts-wellustelingen van de PVV. Op de juridisch onderbouwde toetsing die ongetwijfeld nog zal komen. En ik ben benieuwd naar alle commotie die dit met zich mee zal brengen

Read Full Post »

Mijn aller eerste internet provider was Planet. Van KPN zoals jullie dat misschien nog weten. De startpagina is, al ben ik meerdere malen verhuisd naar anderen en nooit meer terug gekeerd naar Planet, nog steeds mijn startpagina. Ik heb eigenlijk niet de behoefte aan een andere eerste pagina wanneer ik m,n computer opstart. Maar Agnes Kant probeert daar iets aan te doen. Als ik namelijk eerst bij kpn vandaag in het blokje  van het nieuws volgens het ANP klik op het kopje: Man krijgt taakstraf voor ballen knijpen agent klik en vervolgens nog een keer op dezelfde tekst in het rijtje “meer nieuws” , dan krijg ik een zeer irritante flikkerende boodschap van de SP. Voor mij is het in ieder geval wel duidelijk, SP weg er mee. Opdringerigheid vind ik niet passend in een democratische verkiezingsstrijd. Ongevraagde tomaten blief ik niet

Read Full Post »