Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Mythe’ Category

Plotsklaps kwam er voor sommigen  een einde aan het zweven op een roze wolk. Drie heren kwamen voortijdig aan bij de finish. Het moest van de Russische Autoriteiten. Want stel je voor dat die drie heren zelf de tijd zouden bepalen waarop zij voortijdig over de finish zouden stappen. Een internationale focus van Westerse landen op het minderheden beleid van de Russische Staat is iets dat Putin,s stromannen niet wensen te oogsten bij  de kans op een daverend succes voor de Slavische landen.

Zou Gordon,s  naam, Cornelis Willem Heuckeroth, zaterdag worden bijgeschreven op de lijst van namen van de te verwachten Moskouse arrestanten? Ergens hoop ik van wel. En hoop ik dat Gordon dan ook eens nadenkt over het sprookje van de Nederlandse emancipatie van minderheden. Ik geef toe dat het hier stukken veiliger is om voor de rechten van homosexuelen en andere bedreigde groepen op te komen. Om er daarvoor de straat op te gaan. Maar zijn homosexuelen hier dan echt wel zo geaccepteerd?  Wordt dat dunne laagje van acceptatie tegenwoordig niet dunner?  Het recht voor homosexuele onderwijzers en onderwijzeressen om op scholen kinderen les te mogen geven staat steeds meer onder druk. Het zijn niet alleen kleine groepjes leden van bepaalde ideologische groeperingen die zich  aan dit discriminerend gedrag schuldig maken. Het is een door een regeringspartij gewenst ideaal. En dat is minstens zo zorgelijk als dat wat er in Rusland gebeurd. Zo lang Gordon daarover zwijgt stemt hij er mee in. En komt de sprookjesachtige vrijheid voor homosexuelen ook hier weer een stukje verder weg.

Advertentie

Read Full Post »

De betekenis van sjabbat is de heiliging van de tijd. Een kinderversje uit Israel heeft deze gedachte voor kinderen heel goed gevangen en op begrijpelijke wijze de sfeer rondom sjabbat iets tastbaars gegeven.

De schaduwen leggen zich over de  velden,                                                                                                                                         De dagen van de week zijn heen en voorbij                                                                                                                                         De sterren van sjabbat zijn verschenen,                                                                                     De sterren van sjabbat, zo mooi en zo  blij.

Er is bijna geen rust meer te vinden als ik zomaar naar deze wereld kijk. Een wereld waarin de ogen van de mens alleen maar gericht is op het vergaren van rijkdom. Waarin de mens in alles wat het doet de vertaalslag te gegeven dat het produkten zijn. Gezondheid is gedegradeerd tot produkt, je kunt het gewoon kopen lijkt het. Relaties zijn produkten, je kunt het immers ook al kopen. En geluk is natuurlijk net zo,n produkt. Als je  maar voldoende fictief kapitaal bezit dat z,n waarde in goudstaven gedekt heeft. Om dat kapitaal te bemachtigen moet je natuurlijk wel produkten leveren. Een soort ruilhandel waarin de gek bepaald hoeveel je voor dat produkt moet moet geven. Mensen die door zomaar wat toevalligheden in het bezit zijn van heel veel kapitaal bepalen de waarde van de produkten. Ze zijn heer en meester over de verdeling daarvan. Ze hebben daardoor de mens geconditioneerd in een alles vernietigende drang tot hebberig gedrag. Een gedrag dat tot stelen lijd, een gedrag dat tot moorden en oorlogen lijd.

Soms loopt het mis met de verdeling van het kapitaal. De hebberigen verdommen het om te delen. Heel vaak om reden dat wat ze bezitten door externe redenen opraakt. Zoals de fossiele energiebronnen nu zo langzamerhand op beginnen te raken. De werkelijke kapitaal-bezitters zien daardoor hun controle over de mens verdwijnen. Ze moeten nieuwe produkten ontwikkelen en in hun bezit zien te houden. Dat doen ze door de oude producten waardeloos te maken en de nieuwe peperduur. De mens die de pech heeft z,n inkomen te verdienen met juist die produkten die zo ontzettend gedefalueerd zijn in waarde heeft het nakijken. Hij raakt de kluts kwijt en raakt verblind door de manier waarop de werkelijke kapitaalbazen met opgedrongen herstelmaatregelen komen. Herstelmaatregelen die ze door hun stromannen, de bankiers en politici dus, laten uitvoeren. De mens moet zoveel mogelijk produceren. Dag en nacht, week in en week uit. Zoveel dat rust een onmogelijkheid lijkt te zijn. De rust juist die de mens zo broodnodig heeft om zichzelf te kunnen blijven. Om niet de slaaf van de echte kapitalisten te zijn.

Pesach is zo,n moment van bezinning en rust. Pesach is het verhaal van de bevrijding uit slavernij. Het is een periode van zeven dagen. Zeven dagen waarin de mens zijn zegeningen telt en aanvaard dat de dingen op zijn, dat het nieuwe er weer aankomt. Het past heel goed binnen de symboliek der seizoenen. De voedsel voorraden van een jaar zijn op en de lente brengt weer nieuwe voorraden voor het jaar in produktie. Het is de kracht die het leven in stand houd. Zoals ik dat hierboven in de afbeelding heb proberen vast te leggen. De Konikpaarden die de winter hebben overleefd in de bittere ernst van het leven in de Oostvaardersplassen die weer ontwaakt is uit de winterslaap en nieuw groen tevoorschijn brengt. In een repeterend systeem van herhaling waarop de mens denkt geen invloed te hebben. Waarvan ik altijd gedacht had: lekker puh!! Of hebben de werkelijke hebbers van  het kapitaal door hun allevernietigende hebberigheid dit levenssysteem voorgoed vernietigd?

Read Full Post »

Koning winter

Koning winter heeft ons al twee weken in z,n macht. En we weten er tegenwoordig niet goed mee om te gaan. Bij het maken en onderhouden van de meeste autobanen hebben we alleen nog rekening met regen gehouden en daarvoor speciaal asfalt gebruikt. Gemaakt met een speciale samenstelling dat alleen  bruikbaar is op waterige wegen. Daklozen en mensen die om welke rede dan ook zijn afgesloten van gas en licht vallen, als er geen voedselbanken-serie op de televisie was geweest,  nu nog eens extra op. Winter is dus meer dan alleen maar kou.

Pluto is de verpersoonlijking van de winter. Hij ging immers  vanuit de diepten der aarde naar de bovenwereld om vervolgens zijn oog te laten vallen op Persephone,  de beeldschone dochter van Ceres, de godin van de aarde. Pluto ontvoerde Persephone en nam haar mee naar de onderwereld en huwde met haar.Uit wanhoop over het lot van haar dochter liet Ceres de aarde vruchteloos worden . Ziende dat het zo niet langer kon, zond Jupiter de god Mercurius naar Pluto met het bevel Proserpina aan haar moeder te retourneren. Pluto gehoorzaamde, maar haalde wel een list uit: voordat Proserpina mocht vertrekken, liet Pluto haar zes zaden van een granaatappel uit de onderwereld eten. Hierdoor werd Proserpina voor zes maanden van ieder jaar gebonden aan Pluto en moest zij tot in de eeuwigheid ieder half jaar met hem doorbrengen in de onderwereld. In de tijd van het jaar dat Persephone bij haar moeder was was de wereld warm en vol met bloemmen. De tijd echter dat Persephone  in het andere halve jaar in de onderwereld bij Pluto was werd de bovenwereld in een koude wereld veranderd, was het er winter.

Toch is de winter niet alleen treurigheid, het is een tijd waarin er feesten zijn zoals Sinterklaas, Kerstmis en Nieuwjaar. Tijd waarin onze Noord  Europese bewoners, de Lappen, gewoon muziek blijven maken.

Read Full Post »