Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Nieuws’ Category

Geert, blond met blauwe ogen, is zoals het gezegde is: een dom blondje. Zijn gedachten over de samenleving, over integratie en religie getuigen niet van enige kennis van sociologie. Hij weet dus niets van het menselijk gedrag in relatie met hun sociale omgeving. Dat komt, vermoed ik, doordat hij weinig van het menselijk gedrag kent, weinig ook van sociale structuren. Zijn stromannen in de gemeente Almere zijn al niet veel beter. het is dan ook niet zo verwonderlijk dat zij, gezamelijk als PVV, de kiezers op een nog nooit zo grove wijze hebben bedrogen. Hun gebrekkige kennis van de maatschappij, met alles wat daarmee samenhangt, doet hen de das om. Verantwoording nemen voor het besturen van een stad als Den Haag of Almere is een stapje te ver gebleken voor die heren en dames.

Neem nu eens de kennis die zij hebben van de samenstelling van de Almeerse bevolking. Aan de hand van statistieken kunnen ze nog wel een beeld krijgen hoeveel autochtonen en allochtonen er in die stad wonen. Maar over de sociale en psychische achtergronden van de Almeerse bevolking weten zij absoluut niets. Ze raaskallen wat dat betreft er lustig op los. Zonder blikken of blozen weten ze heel zeker dat er lang niet zoveel verslaafden met een psychiatrisch ziektebeeld in deze stad wonen als dat wordt genoemd door Kwintes, een organisatie die voor een groep van 29 psychiatrisch gestoorde verslaafden een opvanghuis willen realiseren in het centrum van deze stad. De stromannen en vrouwen van Geert denken dat Kwintes het overgrote gedeelte van die 29 verslaafden wil importeren naar dat geplande “spuithotel” in Almere.

Zo op het eerste gezicht zie je natuurlijk niets dat zou kunnen wijzen op het bestaan van een grote groep verslaafden met een psychiatrisch ziektebeeld als je zomaar een snapshot maakt op een regenachtige middag ergens in het centrum van deze stad. Je moet gewoon iets verder kijken dan je neus lang is. Dat is zeker van belang als je een stad wenst te besturen. Het is niet zo,n spuithotel dat de nodige overlast in deze stad zal veroorzaken maar juist de PVV.

Advertentie

Read Full Post »

De nieuwe werkpaarden

In twee gemeenten zijn er, naast mensen ook paarden gekozen door de kiesgerechtigden, werkpaarden om iets preciezer te zijn. Zover ik weet voor de eerste keer. Dat is bijzonder, zeker in deze tijd waarin er toch een behoorlijke hoeveelheid aan menselijk vernuft wordt verlangd van bestuurders. Over drie maanden zullen we er achter komen of er naast de twee gemeentelijke stallen er ook nog een stal nodig zal zijn in de gebouwen van de Tweede Kamer.  De twee werkpaarden waarover ik het hier heb, Raymond De  Roon en Geert Wilders hebben nu eenmaal behoefte gekregen aan dit soort woningen. Zij zijn voornemens om in strijd met de Wet Gemeenschap-pelijke Regelingen en de Gemeentewet bezoldigde nevenfuncties te nemen die conflicterend kunnen zijn aan die van hun wethoudersschap. Nevenfuncties ook die een goede uitoefening van hun ambt als (toekomstig) wethouders behoorlijk in de weg zullen staan.

Het is kenmerkend voor lieden die zich helemaal hebben over gegeven aan hun wellust voor het hebben van macht om te denken dat het allemaal zo eenvoudig is. Dat een stad besturen en daarnaast ook nog het land zo iets is dat je gewoon gecombineerd kan doen. Er zitten tal van kwalijke en voor de democratie ongewenste neven-effecten aan gekleefd. Het Gemeentebelang is nu eenmaal een ander belang dan die van het land. Als je je voorts nog bedenkt dat er ook nog zo iets is als een Provincie dat bestuurd dient te worden en waarvan je mag veronderstellen dat de PVV ook daarin zitting zou willen hebben zijn er zelfs drie belangen die hiermee geschaad zullen worden. Want reken er maar op dat de PVV nog meer werkpaarden in hun stal hebben zitten.

Een Stad krijgt die bestuurders die de kiezers willen, een land krijgt dat zelfde, net zo als een Provincie. Ik geniet ondertussen hoe men er mee om zal gaan. Ik verheug me op de eerste tekenen van verzet op de werk ijver van de machts-wellustelingen van de PVV. Op de juridisch onderbouwde toetsing die ongetwijfeld nog zal komen. En ik ben benieuwd naar alle commotie die dit met zich mee zal brengen

Read Full Post »

Mijn aller eerste internet provider was Planet. Van KPN zoals jullie dat misschien nog weten. De startpagina is, al ben ik meerdere malen verhuisd naar anderen en nooit meer terug gekeerd naar Planet, nog steeds mijn startpagina. Ik heb eigenlijk niet de behoefte aan een andere eerste pagina wanneer ik m,n computer opstart. Maar Agnes Kant probeert daar iets aan te doen. Als ik namelijk eerst bij kpn vandaag in het blokje  van het nieuws volgens het ANP klik op het kopje: Man krijgt taakstraf voor ballen knijpen agent klik en vervolgens nog een keer op dezelfde tekst in het rijtje “meer nieuws” , dan krijg ik een zeer irritante flikkerende boodschap van de SP. Voor mij is het in ieder geval wel duidelijk, SP weg er mee. Opdringerigheid vind ik niet passend in een democratische verkiezingsstrijd. Ongevraagde tomaten blief ik niet

Read Full Post »

Een roestige her-innering

Dat er Rooms Katholieke priesters waren in Ierland, de Verenigde Staten van Amerika en Duitsland die in de afgelopen jaren in het nieuws kwamen vanwege hun sexuele aktiviteiten die zij met kinderen hadden verbaasde mij niet. Een celibatair leven is iets dat nu eenmaal tegen de wetten der natuur indruist. Zelfs als een mens er voor kiest om zich geheel aan z,n Schepper te onderwerpen, z,n leven geheel in handen te leggen van E-lohim en alleen hem lief te hebben, dan nog blijft de mens opgescheept zitten met zijn of haar sexuele drang. Dat ligt nu eenmaal vast in de chemisch-biologische programmering van het menselijke besturings systeem. Dat geestelijken, of het nu pausen zijn of monniken, een abt of abdes zich niet kunnen ontrekken aan aan deze wetmatigheid is niet nieuw. In de Joods-Christelijke, Islamitische geschiedenis waren de Aartsvaderen niet zonder vrouwen. waren zelfs Mosje ( die ook wel Mozes genoemd wordt) en Mohammed niet zonder vrouw. Als enigste uitzondering, zo wordt beweerd, was Jesjoea (die ook wel Jezus de gezalfde wordt genoemd) zonder vrouw. Èèn van Jeshoea,s vaste vrienden, de apostel Paulus schreef in èèn van z,n eerste brieven die hij aan de Korintiërs schreef ( 7:1-40) zijn gedachten over het huwelijk en ongehuwd zijn. Hier ligt het fundament van het Christelijke celibaat.

Het verbaasde me dan ook niet dat er nu ook berichten in de media zijn verschenen over Nederlandse paters die zich sexueel hebben misdragen, zich aan kinderen hebben vergrepen. Bij het lezen van dat eerste bericht uit de NRC dat gisteren verscheen kwam een roestige her-innering bij mij boven. Ik ken namelijk de congregatie van de Salesianen van Don Bosco. Ik ken vermoedelijk persoonlijk de paters, of ten minste èèn van hen, die bij dat misbruik van jongeren betrokken waren. Het betreft èèn persoonlijke ervaring met deze ène.op een ander internaat van deze religieuze club van de Salesianen. Het gebeurde op het internaat met de naam Don Bosco in Leusden. Die ene pater kon zich niet verzetten tegen z,n sexuele driften die bij hem boven kwamen . En hij koos mij uit als èèn van de jongetjes die hij daarbij nodig had. Lang heeft dat gelukkig niet geduurd doordat ik het thuis bij m,n ouders tijdens èèn van m,n weekenden thuis vertelde. Ik wilde namelijk niet meer terug op die zondag avond. M,n vader belde toen die hoofd pater van Don Bosco en eiste het vertrek van die  “vieze pedofiele pater” . Ik mocht nog een nachtje thuis blijven zodat deCongregatie van Don Bosco de tijd had die pater te verwijderen van het internaat. Ze habben hem naar het nu in opspraak geraakte internaat in s,Heerenberg gestuurd. Veilig verstopt voor de buitenwereld.

Op de volgende dag dat ik dus weer (met onnoemelijk veel tegenzin) weer terug kwam op het internaat daar in Leusden moest ik me meteen melden bij de pater die leiding gaf aan de LTS die er bij gevestigd was. “Ik moest niet denken dat ik een superheld was. Ik was maar helemaal niets. Ik was een nul”was de strekking van de preek die ik van deze pater kreeg. “Ik had het leven en de mogelijke carriëre van die pater in kwestie naar de challemieze geholpen. Wie dacht ik wel te zijn om dat te doen”. Alvorens ik me weer in het dagelijkse leven van het internaat mocht begeven moest ik eerst in m,n èèntje de koer ofwel het schoolplein op het terrein van Don Bosco vegen. Als een extra vernedering na dat intimiderend gesprek dat in feite slechts èèn monoloog was. Onder de ogen van iedereen, paters en kinderen.

De rest van de jaren die ik er zat hebben die paters mij constant laten merken hoe ze over me dachten. Maakten zij mijn leven daar onmogelijk. En als klap op de vuurpijl stuurden ze mij twee maanden voordat ik mijn eindexamen van de LTS, het was bij het begin van de Paasvakantie in 1966 weg. Werd ik van het internaat getrapt. De motivatie die ze er aan gaven was dat het om godsdienstige redenen gebeurde. Uiteindelijk was ik op de eeste plaats maar een joods jongetje, was mijn interpretatie. Het paste bij de geschiedenis van dat gebouw dat ooit, tijdens de bezetting dienst deed als onderkomen voor de Duitse staf en z,n personeel van Kamp Amersfoort. Een schooldiploma heb ik nimmer gehaald. School was voor mij verder taboe geworden. Want hoe leg je in hemelsnaam bij een aanmelding bij een andere LTS uit dat je van de eerdere school bent afgetrapt, wat de rede daarvoor was?

Het heeft natuurlijk een behoorlijke impact gehad op mijn verdere leven. Vanaf dat eerste moment in 1964 heb ik me terug getrokken en geloof nergens meer in, vanaf dat moment was de wereld mijn wereld niet meer. En moest ik een nieuwe maken. Nog steeds zijn er af en toe mensen die me nu vertellen dat het al zo lang geleden is en niet willen geloven dat ik er nog steeds last van heb. Zoals een psychiater dat deed bij mijn laatste herkeuring voor de WAO. Ik heb het gewoon veilig weg gestopt in een klein doosje, een doosje waar ik eigenlijk nooit meer in kijk. Zo af en toe komt er die ene roestige her-innering er eventjes uit, zoals nu.

Read Full Post »

Zou Jan Peter Balkenende zich recent een zin uit een filosofisch werk van Baruch Spinoza her-innerd hebben of zou hij het per toeval gelezen of gehoord hebben?  Een zin uit Baruch Spinosa,s Tractatus Theologico Politicus die hij in 1677 schreef. Zou Jan Peter Balkenende door het eerste deel van die zin ” Als het even gemakkelijk was over gedachten te heersen als over tongen” in het tweede deel van die zin  “zou iedereen veilig kunnen regeren en zou geen enkel staatsgezag gewelddadig zijn”  het woordje “iedereen“vervangen hebben door  “ik” ?

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik vernam dat Jan Peter Balkenende van Wouter Bos wilde dat die z,n woorden en het liefst nog ook z,n gedachten over de deelname aan de bezettingsmacht in Uruzgan voor zichzelf zou houden. Zou die Jan Peter als brokkenpiloot na z,n derde crash z,n vierde willen voorkomen door een despoot te zijn ? Zou dit despotisme vaste vorm gaan krijgen in het Nederlands Staatsbestel ? Staan we aan de vooravond van een nachtmerrie?

Voorlopig heb ik schoon genoeg van al die radio, tv en andere nieuws media. Ze komen niet verder dan het stellen van voor de hand liggende vragen en zij geven zo doende geen duidelijk inzicht in wat er zich urenlang achter de gesloten  ramen en deuren van een gebouw ergens in s,Gravenhage verbaal heeft afgespeeld. Het is niet aannemelijk dat de deelnemers aan die gesprekken ons deelgenoot willen maken van de werkelijke inhoud daarvan. Aannemelijker is dat, mocht er toch genotuleerd zijn in geschrift of op tape, het zeer spoedig verdwenen is.

Ik was in het begin van de middag weer eens langs de randen van de Oostvaardersplassen en zag dat de gansen en een hoop andere vogels weer van hun vakantie adressen zijn terug gekeerd. Sommigen slecht als tussenstop. Het gekrakeel van mensen laat hen koud. Aan de sporen die te zien waren over het steeds dunner wordende ijs zie ik dat er nog steeds reeën zijn die zich er niet door laten weerhouden om van oever naar oever te gaan. Een tocht die ze deze komende dagen veel vaker zullen maken omdat de beschutting van de bossen door de oplopende temperatuur minder noodzakelijk zal zijn voor ze om te overleven. De winter begint zo zoetjes aan te verdwijnen en maakt zodoende plaats voor een volgend jaargetij, de wereld heeft hier vier gezichten

Zonder het gebruik van een statief is het fotograferen met een telelens van die vliegende beauty,s een bezigheid dat gedoemd is om te mislukken. En dat ding had ik niet bij mij. Die plaatjes zullen wel volgen. Deze ree die ik wel zonder het gebruik van drie poten op de foto kon krijgen is in ieder geval wel gelukt. Thuis gekomen mislukte er nog iets. Èèn van m,n vaste bezoekers hier, Me,  had het gezien. Ik was begonnen aan dit logje maar moest het door iets even afsluiten. En dat ging mis zodat alleen de bovenste foto verscheen. aan de geschreven tekst was ik nog niet toe gekomen. ik dank Me dan ook voor z,n snelle reactie.

Read Full Post »

Die Sturmabteilung von Raymond

Op 25 en 26 februari kunnen we, als we dat willen, naar Almere en Den Haag om vragen te stellen aan de negen Kamerleden van Blonde Geert,s beweging. En ook kunnen we, als we geinteresseert zijn, op 3 maart in deze beide steden de verkiezings uitslagen van met name de beweging van Blonde Geert in een door hem gehuurde bierhal  bijwonen. Bang voor geweldadige akties van de tegenstanders van Blonde Geert,s beweging hoeven we niet te vrezen. Blonde Geert heeft onze veiligheid juist op die geplande bewegings-bijeenkomsten heel serieus genomen. In tegenstelling tot de bijeenkomsten van de andere Politieke Partijen die dit soort evenementen zonder bijzondere voorwaarden voor de nieuwsgierige sympatisanten  organiseren heeft Blonde Geert wel een voorwaarde. We mogen er niet naar binnen als we dat louter in een vlaag van verstands verbeistering of van uit een impuls op de avond zelf zouden willen. Nee, Blonde Geert verlangt van ons dat we lang van tevoren een verzoek indienen om met God,s gratie toegelaten te worden tot zo,n bierhal-bijeenkomst. We dienen dan ook  ons op te geven onder vermelding van onze volledige namen, onze geboorte datum en ons Burger Service Nummer. Als je in het bezit bent van een computer of een Mac en aangesloten bent op het wereld wijde web kun je je gegevens doormailen naar het e-mail adres van Blonde Geert,s vrijwilligers. Er zullen daar dan ook vrijwilligers zitten die aan de hand van voor- en achternamen kennis een redelijke screening kunnen toepassen op de vermoedelijke religieuze en etnische afkomst van de enthousiaste nieusgierige aanmelder of aanmeldster.

Èèn van de kandidaten voor het wethouderschap  voor Blonde Geert,s Beweging in een Nederlandse Gemeente, Raymond De Roon heeft ter completering op de genomen veiligheids maatregelen voor de bijeenkomsten in de bierhallen een Commando in gedachten. Een commando dat hij niet uitsluitend wil inzetten rondom die bierhallen maar ook in het dagelijks stads gezicht. Een heus Stads Commando . Want, zo is de redenering, de beweging en in het bijzonder de Grote Leider moet goed beveiligd zijn. En de steden en dorpen in het land ook. Ordnung muss sein.

Verwacht nu maar niet dat de Grote Leider dit idee van Raymond zal afzwakken hoor. Nee, Blonde Geert is van mening dat de Rechtssaaat Noord Korea nog te verkiezen is boven die van Nederland. Want volgens een uitspraak die hij recentelijk deed kent, in tegenstelling tot ons land,  Noord Korea geen politieke processen. Dat je daar om welke rede dan ook, het in bezit hebben van bijvoorbeeld een bijbel of de Koran, je zonder enig proces direkt naar een concentratiekamp gestuurd wordt.

Read Full Post »

Zouden ze………

Net zo als berkenbomen mij als kind deed denken aan de oorlog die ik niet mee maakte en aan Auschwitz waar ik nog nooit ben geweest, zo bracht sneeuw die gedachte ook al bij mij naar boven. Die zaken kregen,  door de vertelde en juist niet vertelde verhalen van mijn ouders en  van mijn opa over hun niet bepaald leuke leven tijdens de bezetting, een door mij zelf bedachte werkelijkheid. De berkenbomen moesten haast wel in de bossen rondom Sobibor staan en winter was het in die oorlogs jaren altijd. In Amsterdam , in de rest van ons land en in de kampen. En wanneer er s,avonds,  als ik in bed lag en de slaap nog geen bezit van mij had genomen, proppellor vliegtuigen over kwamen  vermoedde ik dat de Moffen weer terug kwamen. Er was dus helemaal niks mis met mijn fantasie, dat werkte uitstekend. En zo was ik natuurlijk niet bang voor de Moffen, als ze zouden komen ging ik gewoon onderduiken.

Ik moest altijd netjes praten, mocht zeker niet schelden. En ik was iedere keer weer verbaasd dat ik de Duitsers wel voor Moffen mocht uitschelden,verbaasd ook over de gulle glimlach van mijn vader als hij weer eens op de proppen kwam met een boekje waar allerij verwensingen en bijnamen in stonden die over Adolf Hitler gingen. Dat hij in Rusland Slarottiemof heette en Hang Kreng Hang in China. Hoe hij al die namen voor Adolf voorlas, op een bijna stiekeme manier. Het leek iedere keer weer dat je die namen dan ook heel stilletjes moest fluisteren en dat je ze hooguit tegen je beste vriendjes mocht vertellen.

Ik moest aan deze dingen terug denken toen ik vanochtend het nieuws las. Dat èèn iemand , of misschien wel wat mensen meer, de letters van een wereld beruchte zin uit het toegangshek van het concentratiekamp Auschwitz hebben ontvreemd. Dat het hek er nu,  zonder de welkomswens dat arbeid vrij maakt,  in deze  decemberwinter koudjes bij staat. En ik vroeg me af of ze die letters gestolen hebben uit weerzin tegen dit kamp, uit een protest. Of dat er iemand zou zijn die heel erg graag die zin boven zijn voordeur zou willen zetten. En ik vraag me af of de direktie van het huidige museum dat men er van gemaakt heeft al die letters, mochten ze weer boven water komen nu goed zouden plaatsen? Of  ze de omgekeerde B in die hele zin nu eindelijk eens goed neer zouden zetten?

Vlak over de grens bij Winschoten stonden vanaf ongeveer 1932 in dat veengebied een aantal van de allereerste concentratiekampen van de Nazi,s. Kampen waar de gevangenen de eerste slavenarbeid voor de Moffen moesten verrichten. Pete Seeger zong èèn van de liederen die daar door een paar gevangenen werden geschreven en gezongen.

Read Full Post »

Soldaten die door hun Staatshoofden en generaals er op uit worden gestuurd om tegen de windmolens van Osama Bin Laden en z,n Taliban te vechten hoeven niet te rekenen op veel begrip wanneer zij getraumatiseerd thuis komen. “Onze jongens” uit Uruzgan die dat ervaren hebben hoor je nauwelijks. Tussen die groep getraumatiseerde soldaten zitten behoorlijk wat ernstige gevallen. Het zijn soms lopende tijdbommen die om welke rede dan ook zomaar spontaan af kunnen gaan. Zoals dat bij iedere willekeurige beroepsgroep het geval is neemt het hoger kader van dat personeel die klachten niet echt serieus. De nazorg die deze getraumatiseerde soldaten na terugkomst nodig hebben kost geld. Geld dat aan artsen, psychiaters , psychotherapeuten en vooral aan psychopharmica wordt uitgegeven. Dat, terwijl de generaals toch veel liever dat geld aan de wapenlobby spendeert.

Nu zijn er, gelukkig voor de wapenlobby, Amerikaanse generaals die op het idee kwamen om de psychologische nazorg voor hun geestelijk verwonde soldaten te frustreren. Het recht op geheimhouding van alles wat er binnen de muren van de hulpverleners en hun kliënten gezegd word hebben die generaals maar gemakshalve niet alleen maar afgeschaft maar ook nog verplicht om daar alle gesprekken die tussen de hulpverleners en de soldaten gevoerd zijn te rapporteren aan de generaals. Zodat die in staat zijn deze getraumatiseerde soldaten voor de krijgsraad te slepen over alles wat die generaals niet welgevallig is.

Oorlog voeren is waanzin en tegelijkertijd de realiteit van alle dag. In deze donkere dagen voor kerst doen er heel wat Amerikaanse Congresleden hun best om Jan Peter Balkenende zover te krijgen dat hij z,n soldaten nog wat langer in het zand van Uruzgan kan laten zitten. De tradities van de kerstboodschappen voor vrede zijn sinds de vredeswensen van John Lennon bijna niet meer te horen. De van de wereld vervreemde Westerse monarchen en een handjevol Christelijke kerkleiders wagen ieder jaar nog wel een stamelende oproep uit te kramen maar daar luistert bijna niemand meer naar. Het lijkt alsof vrede slechts iets is dat de mens voor zichzelf en z,n naaste dierbaren wenst, zich beroepend op z,n defaitistisch verwachtingspatroon. Want sinds  Kain zijn broer Abel de hersens insloeg is geweld nimmer meer gestopt.

Sinterklaas is amper klaar met het uitdelen van kado,s en z,n Alter Ego, Sancta Claus neemt deze taak over. De mens is bezig met het kopen van luxe en lekkere hapjes en drankjes. Liefde en geluk zijn slechts een pilletje en ietsjes meer verwijderd voor velen onder de mens. Onder handbereik maar zonder inhoud. Want liefde is meer, liefde is een veilige wereld voor onze kinderen.

Ik wens voor iedere soldaat dat zij recht hebben op een helpend gesprek zonder bang te hoeven zijn op represailles. Dat die therapeutische gesprekken oorlogszuchtigen doen beseffen dat geweld waanzin is. Dat vrede geen utopie meer zal zijn.

Read Full Post »

Wij komen niet hoor!

Stel nu eens dat ministers en kamerleden gebruik zouden moeten maken van de prikklok. Je weet wel, zo,n mechanisch apparaat dat gebruikt wordt om na te kunnen gaan wanneer een werknemer binnen is gekomen op z,n werkplek en hoe laat hij die weer verlaat. En stel nu eens dat die werkplek de zaal is waar de Democratie het meest zichtbaar is, de vergaderzaal van de Tweede Kamer. En stel nu eens dat aan die prikklok dezelfde procedure,s verbonden zijn die voor iedere werknemer in dit land gelden. Dat niet gewerkte uren zonder geldige rede niet uitbetaald worden, in het gunstigste geval.  Stel nu eens echt dat dit allemaal tot de CAO van de leden van de Tweede Kamer en de ministers zou behoren.

De gehele fractie van de PVV zou al een tijdje geleden op een ontslag op staande voet zijn getrakteerd vanwege het zonder geldige reden en zonder uit te klokken de vergaderzaal verlieten. De verklaring dat zij staakten zonder de zege van een werknemers vereniging zou daar niets aan af kunnen doen. En zo zijn er in de loop der tijden natuurlijk nog veel meer voorbeelden te geven van afwezigheid zonder geldige redenen.

Jan Pieter en Wouter Jacob wisten van tevoren al dat zij vanavond gewoon weg kunnen blijven uit de vergaderzaal van de Tweede Kamer. Een prikklok is er niet, evenmin een CAO die daar regels voor heeft vast gesteld.En deze twee heren weten dat ze gewoon lak kunnen hebben aan diegenen die hen wel in die vergaderzaal willen hebben deze avond.

Ik vraag me zo langzamerhand echt af wanneer het volk, een volk dat wel aan al dit soort aanwezigheids verplichtingen vast zitten in opstand komen. Dat we het niet meer pikken als wij gesanctioneerd worden wanneer wij niet zonder enige geldige reden niet komen opdagen op afspraken bij een fisiotherapeut, bij een medisch specialist, bij een afspraak bij het UWV of zomaar bij de werkgever.

Het kabinet waaraan Jan Pieter, de man die zich liever Jan Peter noemt, zijn naam heeft gegeven heeft er een handje van om zomaar afwezig te zijn. Hij wordt niet gehinderd door wat dan ook. Nu komt hij er weer mee weg door te beloven dat hij, samen met Wouter Jacob volgende week wel komen.

Stel nu eens dat de Spaanse griepprik voor hen niet meer nodig blijkt te zijn. Dat zij  die virusjes reeds op bezoek hebben gekregen. En dat zij door dat bezoek ook volgende week niet aanwezig kunnen zijn in de vergaderzaal der Tweede Kamer?

Van mij hoeven deze heren niet meer door te werken tot hun 67ste levensjaar, van mij mogen zij nu al uit het arbeidsproces. Van mij mogen ze gewoon heerlijk genieten van de herfst. Met een strafkorting op hun uitkering omdat zij door hun eigen gedrag werkloos zijn geraakt.

Read Full Post »

Deze vraag zou je gesteld kunnen hebben tijdens een overleg met de baas van Brein, Tim Kuik. Een moeizaam en lang durend overleg omdat Tim zo langzamerhand een bijna niet meer in te halen achterstand begint op te lopen op het thema “rechten”.

Het digitale tijdperk is een totaal andere dan die van het analoge. Natuurlijk is het zo dat ook toen, in de tijd van het vinyl, muziek al kon dienen als een additioneel middel om andersoortige produkten te kunnen slijten dan alleen de muziek. Ook toen werd je wel eens getrakteerd op een gratis schijfje als je bijvoorbeeld Coca Cola kocht. Ergens rond 1966 bijvoorbeeld kreeg je zo,n muzikaal schijfje geleverd bij je aankoop van dat bijna zwarte suikerwater. The Golden Earrings dienden toen als de grote verleiders. Muziek werd daardoor dubbel geexploiteerd. Tegenwoordig ( daar bedoel ik de tijd vanaf de digitalisering van de muziek mee) zijn de mogelijkheden voor de muziek industrie veel groter geworden om te verdienen aan het creatieve geestes produkt van de muzikant. De muziek industrie stelt het beschikbaar voor iedereen die een produkt aan de man wil brengen. Tegen een financiele vergoeding. Ze proppen het bij boeken, benzine, dieet boter en vervelen er telefonerende wachtende klanten van bijvoorbeeld UPC mee. De muzikanten die daarvoor gebruikt worden schieten er weinig tot niets mee op. Zowel in financieel- als ook in commercieel opzicht.

Er is een groeiend aantal muzikanten die zich hiervan bewust zijn en zich hebben verenigd in  The  Featured Artist Coalition . Op deze manier proberen zij weer echt baas te zijn over hun eigen creatief werk. En ook in de muziek industrie zelf begint een verandering op te treden. Begint men er in te zien dat de toekomst van de muziek indusrie niet meer kan steunen op het geld innen van liedjes. Voormalig baas van EMI en thans baas van The British Phonographic Industry, Tony Wadsworth,  is daar duidelijk over.

Tim Kuik is de oer-conservatieve verdediger van de muziek industrie en heeft weinig op met de belangen van de artiesten zolang hij maar blijft jagen op de centen voor die industrie zelf.

Read Full Post »

Older Posts »