Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for februari, 2009

Kokerblindheid

Mark Rutte spendeerde zo,n slordige 4500 Euro aan taxiritjes. Zijn partij deed een onderzoek naar het merk dat zij als politieke partij dragen, een onderzoek dat deze VVD zo,n 38.50 Euro kostte. En zij vroegen er subsidie voor dat zij dan ook kregen. De LPF had een computer nodig en betaalde bij aanschaf daarvan zo,n 1368 Euro voor. Ook zij vroegen daar subsidie voor en kregen die uiteraard ook al. Dit soort gedrag verbaasd mij niet zo heel erg. Zij proberen gewoon meer te krijgen dan waar ze recht op hebben. Zij hebben nu eenmaal zo,n attitude. Het gejammer van deze lui over al dat grijpen in tijden van de diepe economische crisis en hun schuldleggerij bij anderen misstaat deze partijen niet echt.Het behoort tot mijn verwachtingspatroon dat ik van deze partijen heb. Ik wijt dit graaigedrag aan hun beperking waaraan zij lijden, kokerblindheid.

Deze aandoening blijkt besmettelijk te zijn. De Socialistische Partij van de grote leider MaoRijnissen is ernstig besmet met het Kokerblindheidsvirus. Ze schenen bij de SP behoefte te hebben aan bumperstickers, flyers, een radiospotje en een internetfilmpje. Het kostte de SP zo,n 132.000 Euro, een bedrag waarvoor ook zij subsidie voor aanvroegen en uiteraard kregen.

Het is alsof het grote graaien bijna niet uit te roeien blijkt te zijn als juist een partij dat zich zo vreselijk opwind over dit asociale graaigedrag zich zo ongegeneerd bezondigd aan dit graaien. Want subsidie aanvragen en krijgen voor zaken die daar niet voor bedoeld is heet ook graaien Zij verkrachten daarmee de mensen die afhankelijk zijn van een voedsel pakket. Een pakket dat steeds schaarser wordt door de crisis en waar wel een steeds grotere vraag naar ontstaan is. Het schoffeert iedereen die pensioenpremies betalen en daar steeds minder voor terug krijgen. Het beledigd iedereen die nu gedwongen ontslagen wordt.

In de afgelopen week gingen er heel veel Ieren massaal demonstreren tegen de door de Ierse Regering voorgestelde oplossingen van de Credietcrisis. Ondersteund door de vakbonden stelden zij heel duidelijk dat zij niet op wensten te draaien voor alle negatieve gevolgen van de daden van anderen (banken en pensioenfondsen oa).

Heel zachtjes hoor ik een klein zuchtje geluid bij de Verenigingen van Werknemers, zo zachtjes dat het onmogelijk is het rumoer dat van de Verenigingen van Werkgevers komt ook maar enigsinds te benaderen. Zolang werknemers niet massaal de straat opgaan en een oorverdovend lawaai gaan maken is het voor de Tweede Kamerleden, de leden van het Kabinet en de Werkgevers, Bankdirecteuren, Aandeelhouders en Verzekerings en Pensioengeld beheerders een peuleschil om het werkende volk financieel uit te kleden.

Dus laten wij maar eens een flink kabaal gaan maken, we zijn met miljoenen en die kunnen zij niet negeren. Laten wij onze ogen gewoon goed gezond houden, vrij van die kokerblindheid die een duidelijk zicht op de wereld langzaam maar zeker onmogelijk maakt.

Advertentie

Read Full Post »

Aan een inham van het Y

Omstreeks het jaar elfhonderd-en-vier-en zestig tijdens een stormvloed joeg een zeer krachtige westenwind het zeewater op over het gebied dat rondom het Almere lag. Al die gronden waren voornamelijk ontstaan door boeren die dit grote gebied van moerassen, land en zandduinen inpolderden waar dat nodig was. Grote delen kwamen daardoor weer onder water te staan. De boeren uit dit waterland vluchtten en kwamen aan de oevers van het Y terecht. Op die plek begonnen ze een nieuwe dijk te leggen. En gingen er huisjes bouwen op een grond die door inklinking heel drassig werd. Drassig omdat de bodem wel twee meter of meer inklonk en net boven het grondwater bleef staan. Die huizen moesten dus op iets stevigs gezet worden. Op de huiden van geslacht vee of op houten palen. Die palen hadden een lengte nodig van ongeveer acht meter om steun te vinden op de bovenste zandlaag. Om zodoende het gewicht van die huizen te kunnen dragen en daarmee te voorkomen dat die huizen “koppie onder” gingen.

In al die jaren tussen het onstaan van deze woonplek aan de oever van het Y zijn er nog steeds van die hele drassige plekken die bewoond zijn geraakt. Ik heb dat altijd fascinerend gevonden. Als kind kon ik haast niet gelukkiger worden als door het graven naar het water. Aan de kant van de Amstelveenseweg in het Vondelpark zat ik binnen een mum van tijd al tot het water met m,n scheppie.

Later, als negentienjarige, werkte ik bij een bedrijf dat al die oude panden van een gewisse dood door verzakking redde. Houten palen die niet meer helemaal onder water staan gaan namelijk rotten. Het was boeiend werk en heel nuttig ook. Mijn Amsterdam bleef boven water staan. Ik heb er geleerd dat de diepte van die zandplaten nogal varierend zijn.

Een stelletje bouwfraudeurs, bevriende politici en welwillende ambtenaren bedachten ergens in stoffige achterafkamertjes dat het metronet van Amsterdam fors uitgebreid moest worden. En ze kwamen op de proppen met het idee daarvoor tunnelbuizen te leggen , tunnelbuizen die ze op de zo,n twintig meter dieper liggende tweede zandplaat wilden gaan leggen. En ik voorzag een ramp. Gebaseerd op de gevolgen die de aanleg van de Ijtunnel al had opgeleverd in Amsterdam Noord. Daar verzakten huizen die vlak bij die tunnelbuis lagen. En het gebeurde dus, historische panden staan te verzakken, een stad is verkracht. Verdwenen als sneeuw voor de zon.

Read Full Post »

Melvin en Iljitsj

Is dit het land waarin kinderen erop kunnen vertrouwen dat zij de bescherming genieten van het Internationale verdrag van de Rechten van het Kind? Is dit het land dat zich zo verheven voelt boven al die staten die het niet zo nauw nemen met de eerbiediging van het Internationale Recht en in het bijzonder van dat recht voor kinderen? Denken onze kinderrechters, officieren van Justitie, politieambtenaren en onze Regering echt dat ze het recht van het kind eerbiedigen?

Dit land van hoogmoed voelt zich verheven van de beschaafde Staten zoals die van Noord Amerika waar kinderen van dertien gerust levenslang de gevangenis in draaien en dood gaan. Dit land balanceerd op het randje waarin het zich nog net kan onderscheiden van De USA en al die andere staten van de grofste Child Abusers. Maar dit land kan zich zeker niet beroepen op een humanitaire en rechtvaardige behandeling van dertien- en veertien jarige schooljongetjes die een verkeerde grap uithaalden. Om in aanmerking te komen op zo,n humane en rechtvaardige behandeling moet je ten minste vier-en-vijftig jaar zijn en verward en dreigbrievenschrijver.

Ik ben geschokt door de zoveelste schending van de Rechten van het Kind door onze Rechtsstaat. Geschokt ook door de houding van pers en het publiek dat zich maar niet druk maakt over deze mensenrechtenschending. Geschokt ook door de advokatuur die je niet hoort over het juridische aspekt van die schending in deze zaak.  Dat artikel 32 van het Kinderrechtenverdrag op grove wijze wordt overtreden.

Melvin en Iljitsj zijn twee behoorlijk puberende kinderen die het recht hebben op de bescherming die het Internationale Recht hen gegeven heeft. Degenen die deze rechtsregels overtreden dienen voor het Europese Hof van Justitie gedaagd te worden, ongeacht of deze overtreders nu politiemensen, officieren van Justitie of Kinderrechters zijn.

Read Full Post »

Nederlanders, in het bijzonder de aanhangers van het trio Pim, Geert en Rita, zijn in de veronderstelling dat hun idolen de boegbeelden zijn van het vrije woord. Dat Pim Fortuyn door toedoen van Volkert Van Der Graaf de martelaar werd van het vrije woord. De betekenis van deze drie voor de vrijheid van het woord is nihiel. Rechts, nationalistisch en rascistisch denken doen velen en in het huidige vrije deel van onze wereld kan het nimmer de status van martelaarschap verdienen. Daar is meer moed voor nodig dan wat deze drie bezitten.

Een Italiaanse priester, filosoof, vrijdenker en cosmoloog uit de Renaissance, Giordano Bruno, was een moedig man. Hij kwam met het idee dat het heelal oneindig was. Dat de zon een ster was tussen de anderen die ook planeten hadden. Zijn stellinngnamen tegen de toen geldende theologische doctrines leverde hem in 1576 de verdenking op van ketterij. De inquisitie begon z,n werk te doen en dat bracht hem op de vlucht. Uiteindelijk belandde hij in Geneve waar hij aansluiting zocht bij de volgelingen van Johannes Calvijn die hem uiteindelijk door z,n ketterse ideeën excommuniceerden en hij dus ook bij hen geen genade meer vond. In een geschrift van hem dat hij in Frankrijk maakte, de Iïnfinito, universo i mundi, kwam hij met het idee naar voren dat  de sterren niets anders waren dan zonnen waar planeten om heen cirkelden. Dat in het oneindige heelal oneindige vele werelden  zouden zijn die bevolkt werden door oneindig veel intellegente wezens.Veel bozer kon men in die verlichte tijden een paus en de Inquisitie niet krijgen. Op 6 februari in 1600 werd hij tot de brandstapel veroordeeld.

Read Full Post »

Hulp in de huishouding

Er zijn in dit land  hele bijenvolkjes die hulp nodig hebben in het schoon houden van hun woningen. De huisbazen die de eigenaren zijn van deze bijen-onderkomens beschikken niet over voldoende kennis wat betreft de hygiëne. De bijen dreigen massaal door allerlij infectieziekten het leven te laten. Het zal rampzalige gevolgen hebben op de flora en fauna van onze leefwereld. Fruit zal schaarser worden. Veel planten zullen het heel moeilijk krijgen om te kunnen overleven. Zonder bijen zal immers geen bestuiving plaats vinden.  Het ministerie van Landbouw en Visserij zal, wanneer het z,n taak als milleubeschermer en beheerder serieus neemt, iets moeten gaan doen. Imkers die imkers zijn geworden als hobby hebben weinig verstand van de noodzakelijke hygiëne van hun bijenkasten. Bijscholing zou kunnen, maar nooit als verplichting. Het ministerie zou dan ook zelf imkers moeten gaan aanstellen om een ramp te voorkomen. Het aanleggen van vlindertuinen heeft veel succes voor het behoud van deze tere vliegertjes. Maar zonder de hulp van bijen heeft het aan leggen en onderhouden van die vlindertuinen geen zin.

Read Full Post »